พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียดเกี่ยวกับ กำหนดพิธีซ้อมใหญ่

กำหนดพิธีซ้อมใหญ่ พิธีประทานปริญญาบัตร ในช่วงเช้าวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติติ์ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐น. และช่วงบ่ายเป็นพิธีรับประทานปริญญาบัตร หลีกเลี่ยงการนำรถส่วนตัวไปเอง เนื่องจากพื้นที่จอดรถมีจำนวนจำกัด

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสร็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๒๑ นาที ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวมจำนวน ๒,๕๔๓ คน

ภาพข่าวจาก: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ | NewsNBT THAILAND

การแต่งกายของบัณฑิตที่เหมาะสม

17กค25661-พิธีรับประทานปริญญา-การแต่งกายของบัณฑิตที่เหมาะสม

คลิกอ่าน รายละเอียดเกี่ยวกับวันซ้อมย่อย เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ ๗-๘ ก.ค. ๒๕๖๑

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2457-0068 ต่อ 5208, 5209, 5136

พิธีประทานปริญญาบัตร