นวัตกรรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแนวสร้างสรรค์

นวัตกรรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแนวสร้างสรรค์

การสัมมนาเทคนิคการสอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอน และการส่งเสริม สนับสนุนคุณครูในการสอนภาษาอังกฤษ Creative Teaching for Innovative English Learning หรือ นวัตกรรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแนวสร้างสรรค์  ด้วยเทคนิค โปรแกรม สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย ประจำปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Siam i-Edu Center (081-7533843 อ.ก้อย)

การสัมมนาเทคนิคการสอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอน และการส่งเสริม สนับสนุนคุณครูในการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิค…

Posted by Anyamanee Klinthusin on Monday, September 9, 2019

 

สนับสนุนโดย “Kids Brown Wings” Integrated English Program for Kindergarten หรือ โปรแกรมภาษาอังกฤษบูรณาการทางการศึกษา Thinking, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ดนตรี, สังคม, ศิลปะ, การออกเสียง Phonics ฯลฯ 4 ทักษะการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในหนึ่งโปรแกรม ออกแบบโดยมหาวิทยาลัยบราวน์ (Brown University) U.S.A.

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นวัตกรรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแนวสร้างสรรค์

Hits: 3

เบอร์โทรภายใน: 5334 อีเมล์: maruey@siam.edu