เปิดโลกกิจกรรม Clubmania 2019 : Creativity is shaping you

เปิดโลกกิจกรรม Clubmania 2019 : Creativity is shaping you

เปิดโลกกิจกรรม

เปิดโลกกิจกรรม Clubmania 2019 : Creativity is shaping you

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ชวนน้องใหม่ ปี 1 ร่วมงานวันเปิดโลกกิจกรรม เลือกชมรมที่ชอบ ด้านต่างๆ เช่น วิชาการ บำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร 19 ชั้น 1 จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

 

นักศึกษา ชมรม เปิดโลกกิจกรรม มสยาม

เปิดโลกกิจกรรม Clubmania 2019 : Creativity is shaping you

Hits: 47