เปิดสวิตซ์ ธุรกิจออนไลน์ ปลดล็อกยอดขาย E-Commerce

เปิดสวิตซ์ ธุรกิจออนไลน์ ปลดล็อกยอดขาย E-Commerce

“เปิดสวิตซ์ธุรกิจออนไลน์…ปลดล็อกยอดขาย E-Commerce”
วันที่ 6-10 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-18.00 น.
ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 15 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม

รีบสมัครด่วน “เรียนฟรี” !!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อ.เอกภพ โทร.08 6349 3576 และ อ.วราภรณ์ โทร. 08 1699 5946


หาวิทยาลัยสยาม (Siam University) ร่วมกับ วิทยาลัยเฉาซาน (Chaoshan College) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 5 วันเต็ม
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำ E-Commerce ข้ามพรมแดน หลากหลาย Platform อาทิเช่น Amazon, Lazada, E-bay, Ali-express, Shopee

  • ผู้เรียนจะได้เรียนเชิงปฏิบัติโดยใช้ Shopee Platform เริ่มตั้งแต่การแนะนำให้รู้จักระบบ Shopee การคัดเลือกสินค้าเข้ามาขาย การทำโปรโมชั่น การทำโฆษณา และ การขนส่งสินค้า
  • วิทยากรที่อบรม มาจากวิทยาลัยเฉาซาน (Chaoshan College) เป็นวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านที่การทำ E-Commerce โดยตรง

 

Chaoshan College shoppee e-commerce online

 

เรียนครบ 5 วัน รับใบประกาศนียบัตร

  • เปิดรับสมัครเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามเท่านั้น
  • ที่นั่งจำนวนจำกัด 20 ที่นั่งเท่านั้น
  • เปิดรับสมัครถึง 19 ก.ค.2562

เปิดสวิตซ์ ธุรกิจออนไลน์ ปลดล็อกยอดขาย E-Commerce

Hits: 0

เบอร์โทรภายใน: 5334 อีเมล์: maruey@siam.edu