Apr
11

การลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และธนาคารออมสิน

วันที่ 11 เมษายน 2562 การลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และธนาคารออมสิน โดยท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช ลงนาม MOU โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กับธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนของนักศึกษา สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนในฝั่งธนบุรี และ คุณธีระศักดิ์ เขมะนุเชษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการภาค 3 เป็นตัวแทนธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม กับ ธนาคารออมสิน โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสินระดับเขต ระดับภาค และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสยาม   ภาพข่าวจาก facebook: Chanita Rukspollmuang ภาพข่าวจาก fanpage :  มหาวิทยาลัยสยาม […]

By บรรณารักษ์มารวย@ม.สยาม | MOU
DETAIL