May
01

รับรางวัลชมเชย จากการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม รับรางวัลชมเชย จากการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2562 จากหัวข้อ “Steps forward for Sustainable and Green University” เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs) “Think Global , Work Local ” From Seniors to Freshies กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 15 ตึกกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร   “Steps forward for Sustainable and Green University” การศึกษาแนวทางการทำกิจกรรม จาก โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ […]

DETAIL
Apr
16

the 5th International Workshop on UI GreenMetric World University Rankings

วันที่ 14-16 เมษายน 2562 ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม  นำเสนอ Poster Presentation ในนาม Siam University  ในงาน IWGM หรือ the 5th International Workshop on UI GreenMetric World University Rankings ที่ University College Cork, Ireland ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม นำเสนอ Poster Presentation ในนาม Siam University ในงาน IWGM หรือ… Posted by Sustainable on Thursday, April 25, 2019 the […]

DETAIL
Apr
05

สืบทอดสายน้ำ สืบสานวิถีชุมชน ณ คลองบางจาก หลังมหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 4 เมษายน 2562 ผศ.ดร.พิชาภรณ์ จันทนกุล อาจารย์วิสุทธิ์ ไพเราะ กับกิจกรรม พี่สอนน้องวิธีทำเครื่องดักขยะในลำคลองตามโครงการ “สืบทอดสายน้ำ สืบสานวิถีชุมชน” เพราะคลองบางจาก คือ สายน้ำหลังมหาวิทยาลัยสยาม เชื่อมต่อกับชุมชนคลองบางหลวง และคลองบางเพลี้ย ของฝั่งธน การจัดกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน จึงมิได้ทำแค่ลดการใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัยเท่านั้น วงจรของน้ำยังมีความสำคัญต่อเมือง และชุมชนยั่งยืน กินความไปถึงพืช ดิน สิ่งมีชีวิต เศรษฐกิจ และการสัญจรด้วย   ภาพข่าวจาก: แฟนเพจ Wisut Pairoh  #qualityeducation  /  #lifebelowwater /  #SustainableCitiesAndCommunities รับรางวัลชมเชย จากการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2562   สืบทอดสายน้ำ สืบสานวิถีชุมชน

DETAIL
Mar
22

แปรรูปล้อยาง เป็นกระถาง โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ “สวยในซอย”

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม (ศวพช.) นำนักศึกษารายวิชา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและรายวิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กว่า 70 คน ระดมพลังแปรรูปล้อยาง เป็นกระถาง ในโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ “สวยในซอย” ซึ่งเป็น 1 ในบทเรียนของการเรียนรู้การพัฒนาชุมชน ณ สวนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม นักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมจากพลังของการมีส่วนร่วมของนักศึกษา มหาวิทยาลัย และชุมชน ที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน …ขอขอบคุณภาคี เครือข่าย ที่ร่วมพลังอย่างเข้มแข็งและร่วม #มองสุขภาพให้กว้าง #สร้างความสุขให้สังคม #สสส. #มหาวิทยาลัยสยาม #สำนักงานเขตภาษีเจริญ Kuntida Chancharoen เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม (ศวพช.)… Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม on Sunday, March 24, 2019 ภาพจากแฟนเพจศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม: แปรรูปล้อยาง เป็นกระถาง ในโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ […]

DETAIL
Feb
17

โครงการ สวยในซอย พัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โครงการ สวยในซอย โดย ชาวชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 และภาคีเครือข่าย ร่วมพัฒนาชุมชน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ผนึกกำลังนักศึกษา และศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยามโดยมีนายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยนางวรรณา วรรณประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ สวยในซอย ในการพัฒนาโครงการสวยในซอย ครั้งที่ 1 โดยเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เริ่มกิจกรรมเวลา 09.00 น. ณ ชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลังม.สยาม รุ่งฟ้า 36 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการ ศวพช. และทีมงาน พร้อมด้วย คณาจารย์รายวิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บอกเล่าความเป็นมาและรายละเอียดกิจกรรม Big Cleaning Day […]

DETAIL
Jan
24

จิตอาสา ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

จิตอาสา ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 9.30-11.00 น. มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ สน.ภาษีเจริญ เจ้าหน้าที่ทหาร จัดกิจกรรมลดฝุ่นมลพิษด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศและล้างผิวจราจร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย บริเวณทางเดินเท้า และสะพานลอยคนข้าม ด้านหน้ามหาวิทยาลัยสยาม ไปจนถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาปริมาณฝุ่นมลพิษในอากาศ ซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่มีประชาชนสัญจรเดินทาง มาใช้บริการสถานีรถไฟฟ้า บางหว้าเป็นจำนวนมาก กิจกรรมนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จากฝุ่นมลพิษที่มีผลกระทบด้านสุขภาพ ให้กับประชาชน ตามนโยบาย กรุงเทพมหานคร     อัลบั้มภาพ: นักศึกษาจิตอาสา รวมพลังลดฝุ่นละอองในอากาศ ภาพข่าวจาก แฟนเพจ: Thiti Na Mapata  ภาพข่าวจาก แฟนเพจ: สำนักงานเขตภาษีเจริญ เว็บไซต์สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มลพิษฝุ่นละอองในอากาศ และหน้ากากอนามัย N95   สนง.เขตภาษีเจริญ ทำความสะอาด ผิวจราจรและทางเท้า ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ จิตอาสา ราษฎร์ รัฐ […]

DETAIL
Dec
23

สนง.เขตภาษีเจริญ ทำความสะอาด ผิวจราจรและทางเท้า ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

วันเสาร์ที่ 22 ธ.ค 61 เวลา 21.00 น. นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ มอบหมายให้ นางวรรณา วรรณประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสิริรัตน์ น้อยบัว หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางแค เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำและล้างผิวจราจร ทางเท้าหน้ามหาวิทยาลัยสยาม เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค 61 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ มอบหมายให้ นางวรรณา วรรณประเสริฐ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสิริรัตน์ น้อยบัว หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการ ฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศและล้างผิวจราจร ทางเท้าสะพานลอยคนข้าม หน้ามหาวิทยาลัยสยาม ถึงสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง ในอากาศเป็นการบรรเทาความเดือนร้อน ด้านสุขภาพ ให้กับประชาชน ตามนโยบาย กรุงเทพมหานคร โดยมี นางวรรณา วรรณประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงาน ในครั้งนี้ด้วย ภาพและข่าว:  LINE #เขตภาษีเจริญล้างลดฝุ่นละอองในอากาศ แฟนเพจสำนักงานเขตภาษีเจริญ เว็บไซต์สำนักงานเขตภาษีเจริญ ศุภณัฐ วี  แฟนเพจ กรุงเทพมหานคร มลพิษฝุ่นละอองในอากาศ และหน้ากากอนามัย N95   จิตอาสา ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง สนง.เขตภาษีเจริญ ทำความสะอาด […]

DETAIL
Dec
19

Sustainable University Rankings 2018

การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก  Sustainable University Rankings 2018 (เดิมใช้ชื่อ GreenMetric World University Rankings) (UI Green Metric) ได้ประกาศให้มหาวิทยาลัยสยามเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก อันดับที่ 162 โดยอันดับขยับขึ้นจาก 168  เป็นอันดับที่ 162 และรักษา  อันดับ 7  มหาวิทยาลัยสีเขียว หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เป็นปีที่ 2 จากจำนวนมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้นจำนวน 719 แห่ง โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค, การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การจัดการขยะ, การใช้น้ำ, การจัดการระบบขนส่ง และ การศึกษา ซึ่งจัดทำโดย University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) โดยอันดับที่ 1 ยังคงเป็นของ Wageningen University & Research จากประเทศ เนเธอร์แลนด์ สำหรับอันดับ […]

DETAIL
Dec
05

ปลูกต้นราชพฤกษ์ที่ สวนสันติภาพ ในวันดินโลก

มหาวิทยาลัยสยามนำโดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับนักศึกษา ทำกิจกรรม ปลูกต้นราชพฤกษ์ที่ สวนสันติภาพ ในวันดินโลก (World Soil Day) ทั้งนี้ การประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้มีมติให้มีการจัดตั้ง “วันดินโลก” (World Soil Day) ขึ้นมา เพื่อสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยได้มอบหมายให้ Professor Emeritus Dr. Stephen Nortcliff กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556 และขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 […]

DETAIL
Nov
29

Eat & Pick Smart Canteen : Green University คัดแยกขยะ ณ ลาน Peace Garden

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) โดย ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม Eat & Pick: Smart Canteen – Green University โดยยื่นข้อเสนอต่อมหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม รับข้อเสนอและร่วมกันประกาศเจตนารมย์ที่จะดำเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อย่างยั่งยืน ณ ลาน Peace Garden มหาวิทยาลัยสยาม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้รับผิดชอบรายวิชา “ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม” และทีมงาน พร้อมด้วยนักศึกษา ได้ยื่นข้อเสนอให้ดำเนินการเพื่อการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเห็นผลได้ทันทีรวม 4 ข้อหลัก คือ การคัดแยกขยะ การสร้างพฤติกรรม “การกินแล้วเก็บ” การรณรงค์ลดสูบบุหรี่ การสร้างพฤติกรรมการมีวินัยจราจร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร แม่บ้าน และชาวชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 […]

DETAIL