สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย-สสอท

Aug
25

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เจ้าภาพการประชุม ทปอ. และ สออ. ประเทศไทย

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เจ้าภาพการประชุม ทปอ. และ สออ. ประเทศไทย ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี

DETAIL
Apr
26

สสอท. ม.สยาม จัดการประชุมสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 60 สถาบัน ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙) ภาพ: สสอท. ม.สยาม จัดการประชุมสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   เว็บไซต์ สสอท. https://www.apheit.org/ แฟนเพจ: สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย – สสอท. ภาพข่าวจากแฟนเพจ: Pornchai Mongkhonvanit /  Cheol Je Cho เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยสยามเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชเเห่งประเทศไทยฯ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 60 สถาบัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 Posted by สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย – สสอท. on Thursday, May 2, 2019 Welcome […]

DETAIL
Jan
18

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสอท. ครั้งที่1/2562

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562 18 มกราคม 2562 ณ ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) Hits: 45

DETAIL
Jan
15

คอนเสิร์ตการกุศล Love Songs of All Season

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “Love Songs of All Season” โดยคอนเสิร์ตดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ชลดา มงคลวนิช และดร.จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง อ.วิสุทธิ์ ไพเราะ ร่วมกิจกรรมภายในงานพบกับศิลปินรับเชิญ อาทิ กิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต The Voice), จ.อ.หญิงเมนิสา มโนษร, รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช, ยุทธนา เปื้องกลาง (ตูมตาม The Star 7), นริชชา นรสิงห์, อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ (ดิว The Star 5), วราวุธ โพธิ์ยิ้ม (ตั้ม The Star 9), เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ […]

DETAIL
Nov
29

โครงการประกวดธุรกิจ Startup สสอท. ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “Startup Unlimited”

โครงการประกวดธุรกิจ Startup สสอท. ระดับอุมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หัวข้อ “Startup Unlimited” (รอบคัดเลือก) วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ มหาวิทยาลัยสยาม โครงการประกวดธุรกิจ start up ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย (สสอท.) โดยเชิญชวนเหล่านักศึกษาไฟแรง จับกลุ่มฟอร์มทีมเข้าแข่งขันโครงการประกวดธุรกิจ start up ในหัวข้องาน “ธุรกิจ start up” พร้อมชิงรางวัลทุนการศึกษา  จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดการ โครงการประกวดธุรกิจ Startup จัดโดย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 จันทร์ อังคาร 2-3 กรกฎาคม 2561 อบรม Train the Trainers (สำหรับอาจารย์ผู้ควบคุม) ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม […]

DETAIL
Nov
19

41 ปี สสอท. วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมประชุมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 41 ปี  เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการ ประเภทอาจารย์ ระดับยอดเยี่ยม ของมหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่ 1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.รวิศวร์ บานชื่น 2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผศ.ดร.นฤมล โพธิ์ศรีทอง รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่ 1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นายภูวนัตถ์ บุญพา 2. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ นางสาวเจนจิรา หาญบูรณะพงศ์ คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์สมาคมฯ ผลการตัดสินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 2561 ผลการตัดสินการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น 2561 ผลการตัดสินการคัดเลือกนักศึกษารับทุน กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ 2561  […]

DETAIL
Nov
18

40 ปี สสอท. วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.วัลลภ สุวรรณดี ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกสมาคม สสอท. เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนา สสอท. และได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง”การปฏิรูปการอุดมศึกษากับการอุดมศึกษาเอกชน” เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 40 ปี วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ประจำปี 2560 นางสาวทักษพร บุญพิพัฒน์ถาวาร ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นายเอกวิทย์ ไชยวงศ์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ผู้นำเสนอเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอนกรีตผสมน้ำยางพาราพัฒนาสระเก็บกักน้ำ) ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลากรดีเด่นด้านวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย […]

DETAIL