สมาคมนิยมไทย

Sep
08

ค่ายวัฒนธรรม ยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๑

โครงการค่ายวัฒนธรรม “ยุวทูตนิยมไทย” รุ่นที่ ๑๑  ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๑

DETAIL
Aug
03

SCA ร่วมกับสมาคมนิยมไทย มอบความสุข สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี นครปฐม

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) ร่วมกับสมาคมนิยมไทย  มอบสิ่งของจำเป็น เงินบริจาค และความบันเทิงให้กับคนชราที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี

DETAIL
Apr
17

ม.สยาม การร่วมมือทางวิชาการในอนาคตกับสถาบันชั้นนำในเกาหลีใต้

16 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเอกชนฮันยาง (Hanyang University) วิทยาเขตหลักที่กรุงโซล และยังมีวิทยาเขตย่อย ERICA (Education Research Industry Cluster at Ansan) ตั้งอยู่ที่เมืองอันซาน ประเทศเกาหลีใต้ มีสถาบันวิศวกรรมฮันยาง เป็นสถาบันด้านวิศวกรรมที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศตั้งอยู่  ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันผลิตวิศวกรที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ มีศิษย์เก่าที่ดำรงตำแหน่งประธาน รองประธาน และซีอีโอของบริษัทชั้นนำในเกาหลี มากมาย ก็จบมาจากที่นี่ ได้แก่ ฮุนได ซัมซุง แอลจี เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีชื่อเสียงทางด้านการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มีศิษย์เก่าที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์บันเทิงระดับแถวหน้าของเอเชีย มากมาย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเอกชนฮันยาง:  http://www.hanyang.ac.kr/web/eng 한양대학교 Hanyang University   15 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผศ.ดร. ชลลดา […]

DETAIL
Jan
26

ราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๒

งาน “ราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๒” วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ ห้อง Wanda Grand Ballroom A โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้า แกรนด์ แจ้งวัฒนะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยามร่วมงาน แสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัลนิยมไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมชมการแสดงผ้าไทย การทำแบบผ้าไทย และการขับร้องเพลงจากศิลปินโจนัส แอนเดอร์สัน และไชยา มิตรชัย จัดโดย สมาคมนิยมไทย อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องสยามทัวร์จำลอง มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ ๓๘ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐  โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๒๑๑    โทรสาร  ๐-๒๘๖๘-๔๓๕๑     […]

DETAIL
Sep
01

โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่น ๑๐ วันที่ ๑-๒ ก.ย. ๖๑

โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช นายกสมาคมนิยมไทย ร่วมกับภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีอาจารย์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการกว่า ๑๐๐ คน โดยในวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๑ เป็นการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยสยาม และวันที่ ๒ ก.ย. ๖๑ กิจกรรมออกค่ายวัฒนธรรม โดยเดินทางไปทัศนศึกษา ณ  ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก กิจกรรมวันที่สอง โครงการค่ายวัฒนธรรม ยุวฑูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๐ ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตั้งอยู่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวันครนายก เป็นศูนย์นิทรรศการที่รวบรวมข้อมูล และกิจกรรมที่แสดงให้เห็นโครงการอันเนื่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน ที่ทรงมุ่งการพัฒนาด้วยการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของ คน ดิน […]

DETAIL
Mar
24

งานราตรีนิยมไทยหัวใจรักชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐

งานราตรีนิยมไทยหัวใจรักชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ จัดโดย สมาคมนิยมไทย อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้องสยามทัวร์จำลอง มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ ๓๘ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐  โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๒๑๑    โทรสาร  ๐-๒๘๖๘-๔๓๕๑ (สมาคมนิยมไทย, 2560)   การอ้างอิง: สมาคมนิยมไทย. (24 มีนาคม 2560). งานราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐. เข้าถึงได้จาก niyomthai.or.th: http://www.niyomthai.or.th/index.php/about/80-pic/89-2017-04-25-07-41-11 Website : www.niyomthai.or.th  ,E-mail : niyomthai.info@gmail.com   ข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับสมาคมนิยมไทย: ราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๒ โครงการยุวทูตนิยมไทย […]

DETAIL