สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย-ทปอ

Aug
25

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เจ้าภาพการประชุม ทปอ. และ สออ. ประเทศไทย

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เจ้าภาพการประชุม ทปอ. และ สออ. ประเทศไทย ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี

DETAIL
Aug
09

แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2562

DETAIL
Mar
30

มหาวิทยาลัยวาเซดะ ความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันอื่นๆ ของประเทศไทย

วันที่ 30 มีนาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และอาจารย์กฤตพงศ์ มงคลวนิช ร่วมเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันอื่นๆ ของประเทศไทย ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยม จากศาสตราจารย์ฮิโรโนริ คาซาฮาร่า รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายวิจัยและส่งเสริมด้านไอที มหาวิทยาลัยวาเซดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (Prof.Dr.Hironori Kasahara , the 2018 President of the IEEE Computer Society) และยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยสถาปัตยกรรมมัลติคอร์ ที่มีระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง ขององค์กรวิจัยที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม แห่งมหาวิทยาลัยวาเซดะ และเข้าพบ ศาสตราจารย์ชูจิ ฮาชิโมโตะ (Prof. Shuji Hashimoto, Senior Executive […]

DETAIL
Mar
22

การศึกษาและวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ (คพอต.)

  วันที่ 18-22  มีนาคม 2562  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับคณะกรรมการจาก สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ (คพอต.), สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และกรรมการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าเยี่ยมสถาบันต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ สถาบันวิจัยนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ (Tōhoku University), University of Tokyo, Waseda University, Keio University, Tokai University และ Ministry of Education, Culture, Sports, Science & Technology และ สถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียว เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศกับสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันอื่นในประเทศไทย […]

DETAIL
Mar
08

UNESCO’s Mobile Learning Week 2019 (4-8 March)

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และคณะอธิการบดี สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสาธิตแบบภาคปฏิบัติ Mobile Learning Week 2019 จัดโดยองค์การยูเนสโก ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก ในกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีผู้เข้าร่วมหลากหลายรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการและ ICT ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ตัวแทนจากประเทศสมาชิก และบริษัทเอกชนชั้นนำที่จะมานำเสนอผลงานเพื่อแบ่งปันวิธีการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีใหม่ ที่ราคาไม่แพง และทรงพลังสามารถนำมาใช้ในการเร่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน   UNESCO’s Mobile Learning Week 2019 (4-8 March) หัวข้อของการประชุมมุ่งเน้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จาก 130 ประเทศทั่วโลก ได้ลงทะเบียนเป็นจำนวนมากกว่า 2,300 คน เพื่อเข้าร่วมประชุมทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี และประชุมหารือเกี่ยวกับบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การแสวงหาโอกาสและระมัดระวังภัยคุกคามอันเชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยี AI ในด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญดังนี้ […]

DETAIL
Oct
30

ดูงานด้านการบริหารจัดการ ณ University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และคณะอธิการบดี สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย การบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากอันดับที่ 300 ก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 190 ในปี 2017 University of Bordeaux(มหาวิทยาลัยบอร์กโดซ์) สาธารณรัฐฝรั่งเศส กับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 20-30 ตค. 2561 การอ้างอิง ต้นซุง eduzones. (30 11 2561). รู้จัก 20 อันดับสุดยอด”มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส” เรียนต่อฝรั่งเศสห้ามพลาด :ตอนที่ 1. เข้าถึงได้จาก Interscholarship: http://th.interscholarship.com/tonsung/1518 Mongkhonvanit, Pornchai. (2018, October 30). pornchai mongkhonvanit [Facebook status update]. Retrieved from https://www.facebook.com/mongkhonvanit/posts/2784514884907900 […]

DETAIL