คณะศิลปศาสตร์

Sep
08

ค่ายวัฒนธรรม ยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๑

โครงการค่ายวัฒนธรรม “ยุวทูตนิยมไทย” รุ่นที่ ๑๑  ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๑

DETAIL
Aug
29

เรียนรู้เทคนิคการทำและตกแต่ง กาแฟบาริสต้า กับ อ.อี ซอ จอง

เรียนรู้เทคนิคการทำและตกแต่งกาแฟบาริสต้ากับ อ.อี ซอ จอง (ผู้เชี่ยวชาญด้านบาริสต้า) จากเกาหลีที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ ทักษะ แก่นักศึกษา

DETAIL
Jul
19

จิรกิตติ์ เหมหิรัญ (กัส) ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ นายกสโมสรนักศึกษา

“เพียงน้องๆ มาสมัครเรียนที่ ม.สยาม พี่จะให้คำปรึกษาได้ทุกคน ขอให้น้องเปิดใจกับการเข้าหาเพื่อนใหม่และประสบการณ์ที่มีค่า ของการเรียนมหาวิทยาลัย”

DETAIL
Jul
18

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สมัครเรียนรับทุนการศึกษา ก่อน 20 ก.ค.นี้

คลิกเพิ่มเพื่อน LINE สอบถามรายละเอียดได้ทันที ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครเรียน สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียน ทำอาหาร งานโรงแรม ไกด์นำเที่ยว แอร์โฮสเตส และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง “ยังไม่ทันเรียนจบก็ได้งานแล้ว” สมัครทางเว็บไซต์ได้เลย สมัครเรียนวันนี้ จนถึง 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มอบทุนการศึกษาสูงสุดถึง 35,000 บาท ** เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด ** ……………………..……………… สมัครด้วยตนเองได้ทุกวันเวลา 08.30-16.30 น. สมัครออนไลน์ https://hotel.siam.edu/apply_form.php https://admission.siam.edu/applyรายละเอียดเพิ่มเติม https://admission.siam.edu/2019/05/22/l220562/ *เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด สอบถามเพิ่มเติม 📞02-8686000 ต่อ 5306 แฟนเพจคณะ: ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสยาม Hits: 26

DETAIL
Jun
09

สมัครเรียน คณะศิลปศาสตร์ Liberal Arts

📣📣คณะศิลปศาสตร์ Liberal Arts ✌✌ สมัครทางเว็บไซต์ได้เลย   ✌คณะศิลปศาสตร์ มุ่งผลิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน โดยนักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน จากอาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาโดยตรง สำหรับสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ในโรงแรม และองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวไม่ต่ำ 400 ชั่วโมง มีโอกาสเข้าร่วมโครงการศึกษาและฝึกงานในประเทศออสเตรียและประเทศอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และปฏิบัติงานได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้คณะยังมุ่งฝึกฝนให้นักศึกษามีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และมีทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ และเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม ✌หลักสูตรที่เปิดสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ✌อาชีพ  สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน โยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ อาทิเช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานในโรงแรม และ ภัตตาคาร พนักงานในบริษัทท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และ พนักงานจัดการประชุมนานาชาติ เป็นต้น #freedomforthefuture /  #เรียนอะไรๆก็ดีที่มอสยาม /  #บรรยากาศแบบนี้มีที่นี่ที่เดียว /  […]

DETAIL
Apr
21

สายสัมพันธ์การโรงแรม ครั้งที่ 30

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สายสัมพันธ์การโรงแรม ครั้งที่ 30 เวลา 10.00 – 14.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร ชมการแสดงต่างๆ ของนักศึกษา ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และประกาศผู้ได้รับรางวัลต่างๆ จัดโดย ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ ห้องเจ้าพระยา 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ พระราม 3   ประมวลภาพงาน 30 ปี สายสัมพันธ์การโรงแรม ครั้งที่ 30 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Posted by ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม on Tuesday, April 23, 2019 website: http://hotel.siam.edu/  fanpage: https://www.facebook.com/hotel.siamu สายสัมพันธ์การโรงแรม […]

DETAIL
Mar
13

ร่วมพิธีสำเร็จการศึกษา Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติจากท่านประธานคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนานาชาติ “แดฟโฟดิล” Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh (DIU) Dr. Md. Sabur Khan, Chairman, Daffodil International University ในฐานะวิทยากรผู้ทรงเกียรติจากนานาประเทศ และได้รับเกียรติขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับ ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 5,631 คน ในพิธีสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแดฟโฟดิล ครั้งที่ 8 โดยมี Dr.Dipu Moni MP รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และศาสตราจารย์ Professor Abdul Mannan, ประธานคณะผู้บริหาร University Grants Commission of Bangladesh เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ Daffodil International […]

DETAIL
Dec
12

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ดร.พรชัย มงคลวนิช มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมอบรางวัล คนดีเรียนเด่น, คนดีกิจกรรมเด่น, ศิษย์เก่าดีเด่น, และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ในงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2561 ในงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS) ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS) ณ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นที่ 18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น วันที่ 12 ธันวาคม 2561 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 1.นายอนันต์ ฮางลี (เจ้าของบริษัททัวส์) รางวัลคนดีเรียนเด่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเ น.ส.อรวรา เย็นพันธุ์ (GPA 3.95) น.ส.นิชา แก้วมี (GPA 3.95) น.ส.เจนจิรา หาญบูรณะพงศ์ (GPA 3.95) น.ส.กนกรัตน์ จันทรวลัยวงศ์ (GPA 3.92) […]

DETAIL
Dec
07

การแข่งขันทำอาหาร “International Fusion Food Contest” ครั้งที่ ๒

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานมอบรางวัล ให้กับนักศึกษาที่ชนะในกิจกรรมประกวดการแข่งขันทำอาหาร International Fusion Food Contest ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๘ ห้อง ๑๘๐๔ จัดโดย ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Fanpage: ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม การแข่งขันทำอาหาร “International Fusion Food Contest ” ครั้งที่ ๒       Hits: 5

DETAIL
Sep
01

โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่น ๑๐ วันที่ ๑-๒ ก.ย. ๖๑

โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช นายกสมาคมนิยมไทย ร่วมกับภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีอาจารย์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการกว่า ๑๐๐ คน โดยในวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๑ เป็นการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยสยาม และวันที่ ๒ ก.ย. ๖๑ กิจกรรมออกค่ายวัฒนธรรม โดยเดินทางไปทัศนศึกษา ณ  ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก กิจกรรมวันที่สอง โครงการค่ายวัฒนธรรม ยุวฑูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๐ ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตั้งอยู่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวันครนายก เป็นศูนย์นิทรรศการที่รวบรวมข้อมูล และกิจกรรมที่แสดงให้เห็นโครงการอันเนื่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน ที่ทรงมุ่งการพัฒนาด้วยการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของ คน ดิน […]

DETAIL