คณะวิศวกรรมศาสตร์

Jan
31

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ในอนาคต

วันที่ 31 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับสำนักสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เข้าหารือกับทีมบริหาร บริษัท Fluid Mechanic Supply Co., Ltd. เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ โดยในเบื้องต้นจะร่วมมือกันผ่านโครงการสหกิจศึกษาก่อน และจะขยายความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมร่วมกันในอนาคตต่อไป   #Employability  |  #Talent_Mobility  |   #EE_Siam_University Hits: 3

DETAIL
Jan
31

2 นักศึกษาโครงการทุนแลกเปลี่ยน JASSO ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่ นางสาวคาเซีย เบน ด้วงเจริญ และนางสาวสกุลรัตน์ รวงกระโทก นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นนักศึกษาในโครงการทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน JASSO (Japan Student Services Organization) ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมอบรมและร่วมกิจกรรมโครงการ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับมหาวิทยาลัยจิบะ ประเทศญี่ปุ่น (Agreement for student exchange program between Siam University, Thailand and Chiba University, Japan) ระหว่างวันที่ 9 ถึง 31 มกราคม 2562 แฟนเพจ: Japan Student Services Organization – JASSO, Thailand Office […]

DETAIL
Jan
22

15th TSAE Auto Challenge 2019 Student Formula

การแข่งขัน 15th TSAE Auto Challenge 2019 Student Formula ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 ณ สนามปทุมธานีสปีดเวย์ จัดโดย สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท) Society of Automotive Engineers-Thailand (TSAE) ในการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมยานยนต์ เสริมสร้างบุคลากรด้านยานยนต์ในประเทศ สนับสนุนการออกแบบ การสร้างยานยนต์และการจัดการอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านยานยนต์โดยฝีมือคนไทย และนำไปสู่การแข่งขันระดับโลกต่อไป ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปร่วมการแข่งขัน JSAE Auto Challenge 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วง เดือนกันยายน 2562     ผศ.สราวุฏฐ์ วรสุมันต์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ทีม EXCEED AE ที่ต้องเตรียมทีมกันข้ามปี […]

DETAIL
Jan
15

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วันที่ 15 มกราคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมทั้งคณาจารย์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับนายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทางด้านการพัฒนาครูในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ MOU. Signing between Siam University and Suan Kularb Wittayalai School, focussing on Teacher Development and three programs of study for graduating students namely: Medicine, Pharmacy and Siam-AIT International Programs in Engineering. ประวัติภูมิหลังและเกียรติภูมิ: ประวัติศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เว็บไซต์หลัก: http://www.sk.ac.th/   แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับน้องๆ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย […]

DETAIL
Jan
12

งานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2562

งานวันเด็กแห่งชาติของมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2562 จัดขึ้นณ ชุมชนใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช และดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ มาเป็นประธานจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบชุมชนใต้สะพานพระราม 8 ย่านฝั่งธนบุรี กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยสยามเตรียมไว้สร้างความสนุกสนาน มีมากมาย ภายในงานได้จัดซุ้มอาหาร ขนม และเครื่องดื่มฟรี โดยกลุ่มผู้จำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยสยามที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการเล่นเกมส์ การจับสลากแจกของขวัญวันเด็ก สำหรับครอบครับที่นำเด็กและเยาวชน และมีการแสดงความสามารถของน้องๆ บนเวทีเพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมายและกิจกรรมแจกของขวัญ  จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม, ไปรษณีย์ไทย Messengers of Peace – Thailand, วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) โดยมี เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางพลัด อำนวยความสะดวก […]

DETAIL
Jan
10

ความร่วมมือทางวิชาการ – Chao Shan Polytechnic College

ผู้บริหารระดับสูงและคณาจารย์จาก Chao Shan Polytechnic College มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อขยายความร่วมมือทางด้านการอุดมศึกษา โดยได้รับการต้องรับอย่างดียิ่งจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และรับฟังการบรรยาย เรื่อง มหาวิทยาลัยสยามกับภาคีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม Cross_Border E-Commerce College of Chaoshan Polytechnic College of China An Agreement for Educational Cooperation Siam University’s Faculty of Engineering in Thailand and Genuine Cross-Border E-Commerce College of Chaoshan Polytechnic College of China ภาพข่าวจากแฟนเพจ:  Chanita Rukspollmuang ความร่วมมือทางวิชาการ – Chao […]

DETAIL
Dec
25

กัณฑ์เอนก บุญอินทร์ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2561

ขอแสดงความยินดีกับ นายกัณฑ์เอนก บุญอินทร์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เกรดเฉลี่ย3.90 ได้เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2561 จากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คัดเลือกนิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 ประจำปี 2561 รับเหรียญรางวัลเรียนดี และผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และที่ปรึกษา นำนิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 ประจำปี 2561 รับเหรียญรางวัลเรียนดี และผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี […]

DETAIL
Nov
28

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด SIAM MAKER SPACE

นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (H.E. Ms. Satu Suikkari-Kleven) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพื้นที่ SIAM MAKER SPACE ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดี และผศ.สราวุฏฐ์ วรสุมันต์ คณบดีคณะวิศวกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากประเทศฟินแลนด์ เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ประเทศไทยและฟินแลนด์ต่างมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนาน โดยย้อนไปในช่วงปี ค.ศ. 1919 ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่รับรองเอกราชของฟินแลนด์ หลังจากที่ฟินแลนด์ประกาศเอกราชเมื่อ ค.ศ. 1917 และต่อมาทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี ค.ศ. 1954 ประเทศฟินแลนด์ เป็นรัฐสวัสดิการนอร์ดิก เป็นผู้บุกเบิกในด้านเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสารชั้นสูง  เป็นประเทศที่มีความเป็นเลิศในด้านการศึกษา การวิจัยและการพัฒนา ทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องความสะอาดของสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ ประเทศฟินแลนด์อุดมไปด้วยทะเลสาบมากกว่า 166,000 แห่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซาวน่า และการพักผ่อนภายใต้บรรยากาศพระอาทิตย์เที่ยงคืน ในฤดูหนาว และเป็นบ้านของซานต้าคลอส เว็บไซต์สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย :  http://www.finland.or.th/ […]

DETAIL
Nov
12

มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมออกบูธในงาน “นิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”

นิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ในเวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ พระราชทานของที่ระลึกให้แก่ หน่วยงาน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มาร่วมจัดงาน เนื่องในวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๖๐ และทรงทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการ ในบูธต่าง ๆ ของงาน ภาพข่าวจากแฟนเพจ: สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม-Student Affairs มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมออกบูธในงาน “นิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” Hits: 48

DETAIL
Oct
19

ความร่วมมือเรื่องการศึกษานานาชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ กับสถาบันเทคโนโลยีเอเชีย (AIT)

คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีเอเชีย (AIT) ในความร่วมมือเรื่องการศึกษานานาชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2018. มหาวิทยาลัยสยามมีการทำ MOU ได้ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เพื่อร่วมกันจัดการศึกษานานาชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (Asian Institute of Technology) ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 5 ปี โดยมีผู้ร่วมลงนามคือ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกูลชัย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ศ.ดร.นิชิน กุมาร รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2560 จัดขึ้นที่ Teleconferenace Room in AIT Library […]

DETAIL