วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง​ SCA

Aug
03

แอนนา พัชราลัย คอร์วีโน วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง ผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 

พัชราลัย คอร์วีโน SCA (Superstar College of Arts) มหาวิทยาลัยสยาม ผ่านเข้าไปถึงรอบ 6 คนสุดท้าย ในการประกวด มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 

DETAIL
May
27

การใช้สื่อดนตรี เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน

อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยากรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 256 คน ให้ความรู้ เรื่อง การใช้สื่อดนตรี เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา บทเรียนภาษาไทย และสามารถอ่านออกเขียนได้ดีขึ้น ตามโครงการ การใช้สื่อดนตรีบูรณาการกับการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัมนาศักยภาพนักเรียน ระหว่างวันที่ 27 -29 พฤษภาคม 2562   การใช้สื่อดนตรี เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทย จัดโดย วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ภาพและข่าวจากแฟนเพจ: ศุภณัฐ วี ข่าวเกี่ยวกับ การใช้สื่อดนตรี บูรณาการกับการเรียนการสอน: การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย อบรมเชิงปฏิบัติการ-การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของ 8 กลุ่มสาระ     การใช้สื่อดนตรี เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน Hits: 5

DETAIL
Mar
27

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร และการออกแบบโมเดล ในหัวข้อ “ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21” ณ โรงเรียนวัดมหาธาตุ สำนักงานเขตพระนคร สังกัด กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร   ภาพข่าวจากแฟนเพจ: อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21 ข่าวที่เกี่ยวเนื่อง: การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21 Hits: 2

DETAIL
Feb
25

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ได้มอบหมายให้ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นตัวแทนเข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะตามแนวทางของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนให้มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0) บรรยายโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย เพื่อยกระดับประเทศไทยให้มีความมั่นคง และยั่งยืน ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ โดยมีผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังประมาณ 250 คน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร   ภาพจากแฟนเพจ: Chanita Rukspollmuang ตัวแทนเข้าร่วมประชุมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่  […]

DETAIL
Feb
25

SCA (Superstar College of Arts) สถาบันสอนดนตรีและการแสดงที่ดีที่สุดใจกลางทองหล่อ

SCA (Superstar College of Arts) สถาบันสอนดนตรีและการแสดงที่ดีที่สุดใจกลางทองหล่อ เรียนเต้นกับครูมืออาชีพ พัฒนาความกล้าแสดงออกและความมั่นใจ พร้อมโชว์บนเวที สมัครเรียน ร้องเพลงและเครื่องดนตรีทุกชนิด ในหลักสูตรประกาศนียบัตร 48 ชั่วโมง รับทันที 4 ชั่วโมง อยากให้น้องๆเก่งด้านดนตรี พร้อมโปรโมชั่น ต้องที่นี่เลย SCA Superstar Academy     • สถาบันได้การรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับดีมาก รางวัลสูงสุด 2 ปีซ้อน จากกระทรวงศึกษาธิการ  สอนเครื่องดนตรีทุกประเภท มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปรับน้องๆอายุตั้งแต่ 2 ปี ถึงผู้ใหญ่สอนโดยคณะครูที่มีประสบการณ์ เน้นการปฎิบัติจริง พัฒนาคุณภาพและความสามารถ • ผู้สำเร็จหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ และ SCA Superstar Academy • สอนสนุกมีเวทีให้โชว์ความสามารถ พัฒนาความกล้าแสดงออกและความมั่นใจ ✨ สมัครเรียน ร้องเพลงและเครื่องดนตรีทุกชนิด ในหลักสูตรประกาศนียบัตร 48 ชั่วโมง […]

DETAIL
Feb
19

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA Grand Concert 2019

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) งาน SCA Grand Concert 2019 งานประจำปี ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้นำทักษะทางดนตรีและศิลปะการแสดงที่ได้เรียน ออกมาแสดงความสามารถ กันอย่างเต็มที่ บนเวทีจริง ซึ่งถือเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ ของเหล่านักเรียน และคณะครูทุกท่าน ที่จะมาโชว์ความสามารถ ในทุกศาสตร์และศิลป์ของการแสดง ทั้งการร้องเพลง การเล่นดนตรี การเต้น และการเดินแบบ คุณภูมิพิสิษฏ์พงศ์ วรเศรษฐการกิจ ประธานวิทยาลัยดนตรี และศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมชมการแสดงอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ไฮไลท์งาน SCA Grand Concert 2019 พบกับ แฟชั่นโชว์จากนางแบบ “ศรัณย์รัชต์ แซ่เตียว” จากเวที Asia Next […]

DETAIL
Jan
12

งานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2562

งานวันเด็กแห่งชาติของมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2562 จัดขึ้นณ ชุมชนใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช และดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ มาเป็นประธานจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบชุมชนใต้สะพานพระราม 8 ย่านฝั่งธนบุรี กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยสยามเตรียมไว้สร้างความสนุกสนาน มีมากมาย ภายในงานได้จัดซุ้มอาหาร ขนม และเครื่องดื่มฟรี โดยกลุ่มผู้จำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยสยามที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการเล่นเกมส์ การจับสลากแจกของขวัญวันเด็ก สำหรับครอบครับที่นำเด็กและเยาวชน และมีการแสดงความสามารถของน้องๆ บนเวทีเพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมายและกิจกรรมแจกของขวัญ  จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม, ไปรษณีย์ไทย Messengers of Peace – Thailand, วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) โดยมี เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางพลัด อำนวยความสะดวก […]

DETAIL
Sep
18

การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการ กับการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทย วิทยากรโดย อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร และนาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “คุณค่าของดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย” ให้กับครู อาจารย์ ประถมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ  จัดโดย วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. ณ โรงละคร มหาวทิยาลัยสยาม (อาคาร ๔ ชั้น ๓)   กราบขอบพระคุณท่าน ดร.พรชัย มงคลวนิชอธิการบดี… Posted by Siam University on Thursday, September 20, 2018 […]

DETAIL
Mar
09

มหาวิทยาลัยสยาม โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษา นักเรียนในจังหวัดสงขลา

อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร ตัวแทนของมหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช (อธิการบดี) และ วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA โดย นายพิสิษฏ์พงศ์ วรเศรษฐการกิจ (คณบดี) ร่วมกับ ท่าน ดร.สมศักดิ์ ตัณติเสรณี (นายกเทศมนตรีนครสงขลา) ท่านสมหมาย ขวัญทองยิ้ม (รองนายก อบจ.สงขลา) ท่านทวิชา ประดิษฐ์ลาภ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจาก 20 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา ที่เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย” โดย มหาวิทยาลัยสยาม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ ทุนละ 20,000บาท จำนวน 100 ทุน รวมมูลค่า 2,000,000 บาท และวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง ทุนละ 30,000บาท จำนวน 100 ทุน รวมมูลค่า 3,000,000 บาท […]

DETAIL
Jan
13

ม.สยาม จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเด็ก 2561 ณ บริเวณสะพานพระราม 8

มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเด็ก 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 – 13.00 น. ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม   เริ่มงานปล่อยลูกโป่งแจกของขวัญ เด็กๆ และเยาวชนในชุมชนโดยรอบผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมภายในงานมีอาหารจากโรงครัวของคณะต่างๆ มาร่วมจัดซุ้มอาหาร และขนมแจกฟรี มีการเล่นเกมส์ การจับสลากแจกของขวัญวันเด็ก พร้อมการแสดงความสามารถของน้องๆ บนเวทีเพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย มหาวิทยลัยสยามจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินี้มาอย่างต่อเนื่อง จัดโดย มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย Messengers of Peace – Thailand, วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล, ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม, วิทยาลัยศิลปะการแสดง, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, โรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียนสตรีวัดระฆัง, โรงเรียนวัดราชาธิวาส และบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช (กุ๊ก) ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางพลัด อำนวยความสะดวก […]

DETAIL