คณะสาธารณสุขศาสตร์

May
19

ประกาศผลการรับสมัคร สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 29 พ.ค. 2562

ประกาศผลการรับสมัคร สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 29 พ.ค. 2562   TCAS รอบ 4 Admission สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9-19 พ.ค. 2562 มหาวิทยาลัยสยาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับสมัครน้องๆ ม.6 สายวิทย์-คณิต เข้าศึกษาในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยในรอบถัดไป จะเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562  จำนวนรับ 20 คน  น้องๆ ที่สนใจ สามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้ ผ่านเว็บไซต์ของ   http://mytcas.com/ 📣📣คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประเภททุนผลงานดีเลิศ จำนวน 10 ทุน ประเภททุนผลงานดี จำนวน 10 ทุน **เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดทุนการศึกษา https://goo.gl/DPChy4 สมัครออนไลน์ […]

DETAIL