คณะสาธารณสุขศาสตร์

Jul
05

รับนักศึกษาใหม่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครได้ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ” จบไปมีงานรองรับแน่นอน” สมัครทางเว็บไซต์ได้เลย   มหาวิทยาลัยสยาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับสมัครน้องๆ ม.6 สายวิทย์-คณิต** เข้าศึกษาในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2562 มีทุนให้*** ** ภาคปกติ รับสมัครน้องๆที่จบม.6สายวิทย์- คณิต เกรดไม่ต่ำกว่า 2 สุขภาพร่างกายแข็งแรง ** ภาคสมทบ รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิทาง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสายสังคมที่มีวุฒิม.ปลายเป็นวิทย์-คณิต *** ภาคปกติ มีทุนสนับสนุนการศึกษาให้สูงสุด 20,000 บาท สามารถกู้ยืมเรียนได้ทั้ง กยศ. และกรอ. 📣📣คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทุนสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภททุนผลงานดีเลิศ จำนวน 10 ทุน ประเภททุนผลงานดี จำนวน 10 […]

DETAIL