สำนักรับสมัครนักศึกษา

Sep
03

นางสาวมิ่งขวัญ พูลสวัสดิ์ (มิ้ง) หลักสูตรนานาชาติ-International Business Administration

“If you don’t know, the thing you have to do is not get scared but to LEARN”
ถ้าคุณไม่รู้ สิ่งหนึ่งที่ต้องทำอย่ากลัวที่จะเรียนรู้

DETAIL
Sep
03

ทุนนักศึกษาใหม่ ภายใน 10 ก.ย. 62 รับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท

ทุนนักศึกษาใหม่ เรียนต่อ ป.ตรี มหาวิทยาลัยสยาม รับทุน ส่วนลดพิเศษ สูงสุดไม่เกิน 1,0000 บาท สมัครลงทะเบียนได้ตลอดเวลา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Aug
23

วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 56 ปี

สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ ม.สยาม นำนักศึกษาทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 56 ปี

DETAIL
Aug
19

ปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี “ภาคปกติ”-กำหนดการวันปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี “ภาคค่ำ และ ภาคสมทบ” 

DETAIL
Jul
26

Min Myo Thet Tun หลักสูตรนานาชาติ-International Business Administration

“If you don’t know, the thing you have to do is not get scared but to LEARN”
ถ้าคุณไม่รู้ สิ่งหนึ่งที่ต้องทำอย่ากลัวที่จะเรียนรู้

DETAIL
Jul
23

ชวนกันมาสมัครเป็นครอบครัว ม.สยาม รับทุน

ทุนรักษ์สยาม รุ่นพี่ชวนรุ่นน้องมาเรียนรับไปเลยสูงสุด 15,000 ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น1 ทุกวัน เวลา 8.30-16.30 น. 02-8686000 ต่อ 5306

DETAIL
Jul
21

หลักสูตรวันเสาร์-อาทิตย์ หรือ วันอาทิตย์วันเดียว รับม.6/เทียบเท่า

คณะที่เปิดหลักสูตรวันเสาร์-อาทิตย์ หรือ วันอาทิตย์วันเดียว ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

DETAIL
Jul
19

จิรกิตติ์ เหมหิรัญ (กัส) ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ นายกสโมสรนักศึกษา

“เพียงน้องๆ มาสมัครเรียนที่ ม.สยาม พี่จะให้คำปรึกษาได้ทุกคน ขอให้น้องเปิดใจกับการเข้าหาเพื่อนใหม่และประสบการณ์ที่มีค่า ของการเรียนมหาวิทยาลัย”

DETAIL
Jul
19

ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในปีการศึกษา 2562 และการเตรียมเอกสารสำหรับ นักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2562

ประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ. 2542 และนักศึกษาที่ย้ายมาจากสถาบันอื่นและเคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารไว้ที่สถาบันเดิม) นักศึกษาชายทุกคนที่มีความประสงค์ จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในปีการศึกษา 2562 นี้จะต้องมาติดต่อที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 17 ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยหลักฐานที่จะต้องนำมาทำการขอผ่อนการเกณฑ์ทหาร มีดังนี้  สด.9 ถ่ายสำเนา หน้า-หลัง อย่างชัดเจน 3 ฉบับ  สด.35 ถ่ายสำเนา อย่างชัดเจน 3 ฉบับ (ให้ไปรับที่อำเภอ/เขต ที่ขึ้นทะเบียนทหาร)  สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ  หนังสือรับรองสภาพนักศึกษาพร้อมถ่ายสำเนา 2 ชุด (ทำหนังสือรับรองได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผล) หมายเหตุ ในการทำเรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในปีการศึกษา 2562 นี้ หากพ้นกำหนดที่กระทรวงกลาโหมกำหนดแล้ว ทางมหาวิทยาลัย ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ให้กับนักศึกษาได้อีก […]

DETAIL
Jul
19

สมัครเรียน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร Food Industry Technology (รอบรับตรง รอบ 2) พร้อมรับทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนรวมมูลค่า 120,000 บาท จำนวนรวม 30 ทุน การันตี จบไปมีงานทำ 100% สมัครทางเว็บไซต์ได้เลย   จบ ม.6 สายไหน แผนไหน ก็สมัครเรียนได้ พูดคุย นัดสัมภาษณ์  มือถือโทรออกได้เลย: คลิก  0891085164 / 0816682457 / 0818105253 รับจำนวนจำกัด เพียง 30 คน / ปีการศึกษาเท่านั้น  ทุนการศึกษาแบบจุกๆ  เพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตที่ไม่ตกงานชัวร์ ทางมหาวิทยาลัยสยาม ขอมอบทุนการศึกษาแบบจุกๆ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคน 120,000 บาท !!! เพื่อสร้างโอกาส และความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับน้องๆ ทุกคน    สาขา เทคโนโลยี อุตสาหกรรมอาหาร  เรียนอะไร บ้าง? […]

DETAIL