ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

Aug
08

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒

DETAIL
Jul
13

พิธีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๖ และวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)

DETAIL
Apr
11

สยามสืบสาน ประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๒

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ผู้รับผิดชอบหลักการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงส่งเสริม สืบสาน ศิปลวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “สยามสืบสาน ประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์” ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๑๕๖๒ ณ ห้องสัมมนาชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ รายละเอียด เวลา ๐๙.๔๕ น.  – คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมกันบริเวณพิธี เวลา ๑๐.๐๐ น.  – อธิการบดีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี  – อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / รับศีล / พระสงค์เจริญพระพุทธมนต์  – ถวายข้าวพระพุทธ/กล่าวถวายสังฆทาน เวลา ๑๐.๔๐ น.  – ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป  – พิธีบังสุกุลบูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ / พระสงฆ์สวดบังสุกุล […]

DETAIL
Apr
10

คณะผู้บริหาร รดน้ำขอพร จากท่านองคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิยาลัย

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม นำคณะผู้บริหาร รดน้ำขอพร จากท่านองคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิยาลัย เนื่องในวาระสงกรานต์ และขึ้นปีใหม่ไทย คณะผู้บริหาร รดน้ำขอพร จากท่านองคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิยาลัย Hits: 22

DETAIL
Apr
02

ทุนความสามารถด้านดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย และการขับร้องเพลงไทย ปีการศึกษา 2562

ทุนความสามารถดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย และการขับร้องเพลงไทย ปีการศึกษา 2562 📣📣📣ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ประเภททุนศิลปวัฒนธรรมไทย ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย – นาฏศิลป์ไทย และขับร้องเพลงไทย ประจำปี ๒๕๖๒ #สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๔ ชั้น ๓ เบอร์โทร👉๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๗ หรือ👉 ๐๘๑-๕๖๐-๙๙๑๕ อาจารย์สัญญา สมประสงค์ … มาสมัครกันเยอะๆนะครับ 😊😊😊😊 Facebook:  มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ทุนความสามารถดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย และการขับร้องเพลงไทย ปีการศึกษา 2562 Hits: 44

DETAIL
Mar
29

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 พระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงชัย) รองเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เมตตามาเป็นประธานในพิธี มอบใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาจีน ที่สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม ภาพและข่าวโดยแฟนเพจ: มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 พระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ ( ท่านเจ้าคุณธงชัย) รองเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม… Posted by มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม on Friday, March 29, 2019 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561   Hits: 8

DETAIL
Feb
02

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน”

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ทุนความสามารถพิเศษ ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ ต่อจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีพิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์เจ้าภาพ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จัดโดย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กิจกรรมภายในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 80 แห่ง นิทรรศการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” ผลงานศิลปะเทิดพระเกียรติฯ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น การเสวนาเชิงวิชาการ“ความคงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมไทยในศตวรรษที่ ๒๑” โดย  ๑) […]

DETAIL
Dec
25

เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ กิจกรรม ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ กิจกรรมพิธีสงฆ์ประกอบด้วย พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา กล่าวสัมโทนียกถาโดย ท่านเจ้าคุณพระสุธนรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดโคนอน ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๓๙ รูป 🎉🎉Ho Ho Ho Merry Christmas🎄# Best Wishes from Siam University # Happy New Year 2019อยากดูแบบจุใจ👉🏻 https://youtu.be/GBoMcA75I8Q Posted by […]

DETAIL
Dec
04

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีกำหนดการจัดงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ โดยมีท่านอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา… Posted by มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม on Monday, December 3, 2018   ภาพโดยfacebook:  Somchai Benjawan ภาพโดยfanpage: […]

DETAIL
Oct
24

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยสยามโดยท่านอธิการบดี มอบหมายให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษา ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 19 รูป ณ วัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา หมายถึง วันที่สิ้นสุดการจำพรรษาของพระสงฆ์ หลังจากที่ต้องอยู่ที่วัดแห่งเดียวตลอดเป็นเวลา 3 เดือน นับแต่วันเข้าพรรษา คือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8  (หรือเดือน 9 กรณีเข้าพรรษาหลัง) ซึ่งพระสงฆ์ได้อธิษฐานอยู่จำพรรษาเป็นต้นมา จนถึง วันขึ้น15 ค่ำ เดือน 11 (หรือเดือน 12 ในกรณีเข้าพรรษาหลัง) ซึ่งถือว่าเป็นวันออกพรรษา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันมหาปวารณา” คำเป็นวันที่พระสงฆ์จะประกอบพิธีสังฆกรรมใหญ่ เรียกว่า มหาปวารณา กำหนดไว้เพื่อเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิต เมื่อได้เห็น ได้ฟัง หรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกันนั้น พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ตามปกติพระสงฆ์จะสวดปาฏิโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ทุกวันอุโบสถ์ แต่เฉพาะวันออกพรรษานี้ไม่ต้องสวดปาฏิโมกข์พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ทำปวารณาแทน ปวารณาจึงเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่ง ของพระสงฆ์ เป็นการกล่าวประกาศในท่ามกลางสงฆ์ เพื่อเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ศาสนาพุทธ ทั้งพระผู้ใหญ่และพระผู้น้อยถือว่าเป็นการกล่าวตักเตือนกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ […]

DETAIL