ศูนย์

Sep
07

นวัตกรรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแนวสร้างสรรค์

การสัมมนาเทคนิคการสอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอน และการส่งเสริม สนับสนุนคุณครูในการสอนภาษาอังกฤษ Creative Teaching for Innovative English Learning หรือ นวัตกรรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแนวสร้างสรรค์  ด้วยเทคนิค โปรแกรม สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย ประจำปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Siam i-Edu Center (081-7533843 อ.ก้อย) การสัมมนาเทคนิคการสอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอน และการส่งเสริม สนับสนุนคุณครูในการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิค… Posted by Anyamanee Klinthusin on Monday, September 9, 2019   สนับสนุนโดย “Kids Brown […]

DETAIL
Aug
22

ศวพช. ม.สยาม ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 3 เตรียมความพร้อมเตรียมงานขับเคลื่อนธนาคารเวลา รองรับสังคมสูงวัย

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ศวพช. ม.สยาม ประชุมทีมงาน ครั้งที่3 เตรียมความพร้อมเตรียมงานขับเคลื่อนธนาคารเวลา รองรับสังคมสูงวัย โดย ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ โดยนางเยาวะสกุล ทองธัญวีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมทีมงาน และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ผู้จัดการธนาคาร ธกส. สาขาภาษีเจริญ ผู้จัดการบริษัทแกมม่าอินดัสตรี้ส์ จำกัด     การประชุมเริ่มจากการสรุปการจัดงานประชุม ชุมชน และภาคีเครือข่ายเตรียมงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เขตภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา และวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารเวลา รองรับสังคมสูงวัย ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 11 กันยายน 2562 นี้ โดยคณะทำงานทุกๆคนต่างร่วมแรงร่วมใจ พร้อมคำมั่นที่จะร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยในภาษีเจริญ ชุมชนและภาคีเครือข่ายใดที่มีใจหรืออยากจะเข้ามาร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารเวลาอย่าลืมนัดสำคัญนี้ พบกันอีกครั้งหนึ่งทั้ง 54 […]

DETAIL
Aug
18

Thai Education Fair in Nepal-Kathmandu Colledge of Management (KCM)

Thai Education Fair in Nepal-Kathmandu Colledge of Management (KCM)

DETAIL
Aug
14

The International Student Cultural Orientation Program

14 August 2019 Siam Uni International Cultural orientation and a platform to make friends, share network among Asian, European and African students.

DETAIL
Aug
14

ศวพช. ม.สยาม ธนาคารเวลา รองรับ สังคมสูงวัยเขตภาษีเจริญ

14 ส.ค. 62 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และนายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ ศวพช สังคมสูงวัยเขตภาษีเจริญ “ธนาคารเวลา” ทางเลือกและความเป็นไปได้

DETAIL
Aug
08

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒

DETAIL
Jul
13

พิธีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๖ และวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)

DETAIL
Jul
07

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และชมรมผู้ประกอบการ ในงาน Thailand Social Expo 2019

ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ แวะเยี่ยมบูธผู้ประกอบการแชมพูสมุนไพร Chanissara ในงานแสดงสินค้า Thailand Social Expo 2019

DETAIL
Jul
07

Thailand Social Expo Partnership for sustainability 2019 เมืองทองธานี

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม โดยอาจารย์นฤดล ธนสุทธิพร และอาจารย์พนินทร วงษ์ใหญ่ พร้อมด้วยชุมชนต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ

DETAIL
Jun
08

ธุรกิจการออกแบบงานกราฟิกและสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์

ธุรกิจการออกแบบงานกราฟิกและสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBIS) มหาวิทยาลัยสยาม โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) จัดหลักสูตร “ธุรกิจการออกแบบงานกราฟิกและสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์” (ก.) ณ มหาวิทยาลัยสยาม   ทําสติ๊กเกอร์ไลน์ชื่อตัวเอง ทําสติ๊กเกอร์ไลน์ขาย รายได้ ทําสติ๊กเกอร์ไลน์หน้าตัวเอง จากการอบรมหลักสูตร “การออกแบบงานกราฟฟิกและสติ๊กเกอร์ไลน์”ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม *ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ได้จริง แนะนำ UBIS UBIS “การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ” ธุรกิจการออกแบบงานกราฟิกและสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์ Hits: 13

DETAIL