สยามนิทัศน์

Nov
29

“สยามนิทัศน์ 2018” 27-29 พ.ย. 61

 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และนิทรรศการวิชาการ “สยามนิทัศน์ 2018” ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศิจกายน 2561 ภายในงานทุกท่านจะได้พบกับการออกบูธ และจัดนิทรรศการต่างๆ จากมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน รวม 35 สถาบัน และมีกิจกรรม Open House จากคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม นำผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ พูดคุยกับรุ่นพี่ พบกับพี่กวาง TGT พี่เอก KPN พี่แป้ง เดอะสตาร์ จากคณะศิลปะการแสดง นักกีฬาเหรียญทองแดงเอเชี่ยนเกมส์ 2018 ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆ การแสดงจินตลีลา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล ฟังดนตรีบรรเลงสากล โดย อ.วิสุทธิ์ ไพเราะ การแสดงรำ และละครประกอบเพลงคู่กรรม พิเศษวันที่ 28 […]

DETAIL