NEWS & ACTIVITIES

Dec
13

หารืองานพัฒนาชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม ขับเคลื่อนกิจกรรมสวยในซอย

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช) ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนงานพัฒนา ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ้งฟ้า 36 โดย ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการ ศวพช. และทีมงาน พร้อมด้วย นายบุญช่วย พูลสินากร และแกนนำชุมชน หารือแนวทางการพัฒนาชุมชนฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมสวยในซอย พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะ และการเงินของชุมชน ทั้งนี้ มติในที่ประชุม เห็นด้วยและพร้อมจะระดมความร่วมมือพี่น้องชุมชนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ การจัดพื้นที่ การด้วยการร่วมออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนที่รวมตัวกันได้ด้วยการจัดการขยะ จึงเห็นพ้องจะจัดแนวถนนด้วยการนำล้อยางเก่ารีไซเคิลเป็นกระถางต้นไม้/แนวกั้นถนน เพื่อปลูกต้นไม้ ผักสวนครัว โดยชุมชนแบ่งบทบาทหน้าทีเพื่อบริหารจัดการงานชุมชน ร่วมทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป รวมพลังภาคี เครือข่าย  #มองสุขภาพให้กว้าง #สร้างความสุขให้สังคม #สสส. #มหาวิทยาลัยสยาม #สำนักงานเขตภาษีเจริญ Kuntida Chancharoen   ภาพและข่าวประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมสวยในซอย ชุมชนหลัง ม.สยาม :  ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม  เว็บไซต์ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน:  http://rcfcd.com/ Eat & Pick Smart Canteen : Green […]

DETAIL
Dec
12

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ดร.พรชัย มงคลวนิช มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมอบรางวัล คนดีเรียนเด่น, คนดีกิจกรรมเด่น, ศิษย์เก่าดีเด่น, และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ในงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2561 ในงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS) ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS) ณ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นที่ 18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น วันที่ 12 ธันวาคม 2561 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 1.นายอนันต์ ฮางลี (เจ้าของบริษัททัวส์) รางวัลคนดีเรียนเด่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเ น.ส.อรวรา เย็นพันธุ์ (GPA 3.95) น.ส.นิชา แก้วมี (GPA 3.95) น.ส.เจนจิรา หาญบูรณะพงศ์ (GPA 3.95) น.ส.กนกรัตน์ จันทรวลัยวงศ์ (GPA 3.92) […]

DETAIL
Dec
11

วันสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

เนื่องในวันสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ดร.พรชัย มงคลวนิช ได้เข้าร่วมวางพานพุ่ม และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยพิธีถวายสักการะ มอบทุนการศึกษา และพิธีทักษิณานุประทานสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 (ภาพโดย: มานัสวี ด้วงไพรี, 2561)

By SiamU Manonat | งานพิธี
DETAIL
Dec
11

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

สำนักรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ไปร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง โดยมีนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ (พี่แก้ม Siam U Ambassador 2018) โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561   Fanpage: โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง Website: http://www.bp-school.ac.th/ ภาพจากแฟนเพจ:  Admission Center Siam U   แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

DETAIL
Dec
09

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมกิจกรรมในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

เมื่อเวลา 16.08 น. วันที่ 9 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังพระลานพระราชวังดุสิต ทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าฯ รับเสด็จ     จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-10   ศ.เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ รองประธานฝ่ายจัดนิทรรศการงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ กล่าวบรรยายในหัวข้อหลักคือพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ คนไทยสร้างบ้านสร้างเมืองมา มีแม่น้ำ เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งความเป็นอยู่และอาหาร เป็นป้อมปราการและคูเมืองอีกด้วย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 หลังจากทรงย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ขุดคูคลองเมืองป้องกันประเทศ หรือในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ทรงส่งเรือสำเภาไปค้าขาย […]

DETAIL
Dec
07

การแข่งขันทำอาหาร “International Fusion Food Contest ” ครั้งที่ ๒

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานมอบรางวัล ให้กับนักศึกษาที่ชนะในกิจกรรมประกวดการแข่งขันทำอาหาร International Fusion Food Contest ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๘ ห้อง ๑๘๐๔ จัดโดย ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Fanpage: ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม การแข่งขันทำอาหาร “International Fusion Food Contest ” ครั้งที่ ๒      

DETAIL
Dec
05

ปลูกต้นราชพฤกษ์ที่ สวนสันติภาพ ในวันดินโลก

มหาวิทยาลัยสยามนำโดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับนักศึกษา ทำกิจกรรม ปลูกต้นราชพฤกษ์ที่ สวนสันติภาพ ในวันดินโลก (World Soil Day) ทั้งนี้ การประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้มีมติให้มีการจัดตั้ง “วันดินโลก” (World Soil Day) ขึ้นมา เพื่อสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยได้มอบหมายให้ Professor Emeritus Dr. Stephen Nortcliff กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556 และขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 […]

DETAIL
Dec
04

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม

สำนักรับสมัครนักศึกษา ร่วมออกบูทจัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแก่นักเรียนที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ถ.สุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยมีนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะศิลปศาสตร์ ได้ไปร่วมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับน้องๆ อีกด้วย เว็บไซต์: โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม / Sarasas Witaed Saimai School   แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม

DETAIL
Dec
04

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีกำหนดการจัดงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ โดยมีท่านอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา… Posted by มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม on Monday, December 3, 2018   ภาพโดยfacebook:  Somchai Benjawan ภาพโดยfanpage: […]

DETAIL
Dec
03

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ” โดย หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์

คณะกรรมการจิตอาสานิทรรศการ/ล่ามภาษา งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ” โดย หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ณ โรงละครสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เวลา 10.00 น. พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ในฐานะ ประธานกรรมการจิตอาสานิทรรศการ/ล่ามภาษา เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้ เนื้อหานิทรรศการที่จัดแสดง เรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ” บรรยายโดย หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ เวลา 13.00 น. ตัวแทนจาก ๑๔ หน่วยงาน เข้ารับสายรัดข้อมือพระราชทาน เพื่อมอบให้กับ ผู้ที่เข้าร่วมการปฏิบัติงานจิตอาสานิทรรศการ/ล่ามภาษาของฝ่ายจัดนิทรรศการ จากนั้น หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ได้นำผู้เข้าร่วมฟังบรรยายลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง โดยในโครงการนี้มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ จำนวน 30 คน […]

By SiamU Manonat | งานพิธี
DETAIL