NEWS & ACTIVITIES

Oct
19

ความร่วมมือเรื่องการศึกษานานาชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ กับสถาบันเทคโนโลยีเอเชีย (AIT)

คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีเอเชีย (AIT) ในความร่วมมือเรื่องการศึกษานานาชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2018. มหาวิทยาลัยสยามมีการทำ MOU ได้ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เพื่อร่วมกันจัดการศึกษานานาชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (Asian Institute of Technology) ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 5 ปี โดยมีผู้ร่วมลงนามคือ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกูลชัย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ศ.ดร.นิชิน กุมาร รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2560 จัดขึ้นที่ Teleconferenace Room in AIT Library […]

DETAIL
Oct
17

“เลือกชมรมที่ชอบ ในสไตล์ที่ใช่” เปิดโลกกิจกรรม 17-18 ต.ค. 61

ประมวลภาพ “เปิดโลกกิจกรรม 61 ” เลือกชมรมที่ชอบ ในสไตล์ที่ใช่ พุธที่ 17-18 ตุลาคม 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. อาคาร 19 ชั้น1 เปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยสยาม Posted by U Channel Belink on Tuesday, October 16, 2018 ชมรมนิติศาสตร์ ,ชมรมพุทธศาสตร์ ,ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ ,ชมรมGreen พรุ่งนี้ยังมาสมัครกันได้อีก1 วันนะจ๊ะที่อาคาร19 ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. Posted by สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม-Student Affairs on Wednesday, October 17, 2018 เลือกชมรมที่ชอบ ในสไตล์ที่ใช่ เปิดโลกกิจกรรม 61

DETAIL
Oct
12

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ครั้งที่ 4/2561

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ครั้งที่ 4/2561 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10:30-15:30 น. ณ ห้องประชุม Millennium ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2532 จากการประชุมร่วมกันของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 7 สถาบัน* และผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น) โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา วิจัย และบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในทุกระดับ ให้สอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบายและปัญหาการสาธารณสุขของประเทศ 2. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านการศึกษาแพทยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางาน/บุคลากร และระบบข้อมูลกลางของงานทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อคิดเห็นและเสนอต่อรัฐบาล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในด้านการพัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการสาธารณสุขของประเทศไทย         กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ดำเนินการโดยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินการ […]

DETAIL
Oct
12

ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม     กิจกรรมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบ ๒ ปี แห่งการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้ประกอบการ ร้านค้า พร้อมเพรียงกันบริเวณงานพิธี อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เวลา ๐๗.๑๕ น. อธิการบดี เดินทางมาถึงบริเวณงานพิธี เวลา ๐๗.๒๐ น – อธิการบดี […]

By Siam U | งานพิธี
DETAIL
Oct
10

13th CRISU-CUPT International Conference 2018

The 13th CRISU-CUPT International Conference “Strategies for Disruptive Innovation of Indonesia and Thai Universities” Bangkok International Trade and Exhibition Centre and Dusit Princess Srinakarin Hotel, Bangkok, Thailand. 10 – 12 October 2018 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(KMITL) ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(CUPT) จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ระหว่างสภาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอินโดนีเซีย(CRISU) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(CUPT) โดยในครั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนานานาชาติ “The 13th CRISU-CUPT International Conference” ในหัวข้อ “Stategies for Disruptive Innovation of Indonesia and Thai Universities” […]

DETAIL
Oct
09

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ของมหาวิทยาลัยสยาม สถานที่อบรม : มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 สถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า สอบเข้า : วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลาเรียน : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 (ประมาณ 3 เดือน) โดยบรรยายเป็นภาษาไทยและเลือกเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนอีก 60 ชั่วโมง เรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียนและเรียนภาคปฏิบัตินอกสถานที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เวลาการอบรม : อังคาร –ศุกร์ 18.00 น. — 21.00 น. เสาร์–อาทิตย์ 10.00น. — 17.00น. ( หยุดวันจันทร์ ) วุฒิการศึกษา […]

DETAIL
Oct
07

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา Dek-D’s TCAS on Stage ไบเทคบางนา

แม็ค ผู้เข้าประกวดเดือน จากวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง(SCA) และ ซาบิน่า ผู้เข้าประกวดดาวจากคณะศิลปศาสตร์ (รองชนะเลิศอันดับ1) ได้รับเกียรติให้เป็นพรีเซนเตอร์ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัยสยามในงาน Dek-D’s TCAS on Stage ตอนตะลุยโจทย์ โคตรแม่น ที่ไบเทคบางนา เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Thai University Admission System หรือ TCAS ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ ของนักเรียนชั้น ม.6 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยแบ่งเป็น โควต้า คือ การให้สิทธิ์กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผลงานโดดเด่น ในด้านต่างๆ เช่น กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ รวมถึงนักเรียนที่มีผลการเรียนดี สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกหรือสัมภาษณ์ รับตรงทั่วไป หรือ รับตรงร่วมกัน รูปแบบนี้คือการที่มหาวิทยาลัยต่างๆเปิดรับสมัครเอง มีเกณฑ์การคัดเลือกเอง ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละโครงการที่เปิดค่ะ โดยอาจใช้เกรดร่วมกับคะแนนการสอบกลาง เช่น GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ หรืออาจจะมีการจัดสอบเอง แอดมิชชั่นกลาง […]

DETAIL
Oct
04

แสดงความยินดี ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับพระราชทานกิตติบัตร ศาสตราจารย์กิตติคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมจุฬาฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันแรก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ พระราชทานกิตติบัตรแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ได้แก่ ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณะครุศาสตร์ ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ คณะครุศาสตร์ ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณะนิเทศศาสตร์ ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า คณะแพทยศาสตร์ ศ. ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี คณะรัฐศาสตร์ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา […]

By Siam U | งานพิธี
DETAIL
Sep
30

ทีมฟุตบอล Siam uni FT ฉลองความสำเร็จ

ฉลองความสำเร็จ Siam uni FT ชนะ 3-1 Avengers FC การแข่งขันฟุตบอลของนักศึกษา International Program ในศึก Rangsit University Myanmar football tournament ระหว่าง Siam University FT พบกับทีม Avengers FC ผล ม.สยามชนะ 3-1 คว้าถ้วยรางวัลไปครองสำเร็จ ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต 22 กันยายน 2561  โดยท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช ได้เชิญนักฟุตบอลทั้งทีม และผู้ที่อยู่เบื้องหน้า และเบื้องหลังงาน เข้าร่วมกิจกรรมฉลองความสำเร็จ ณ Viking BBQ Korean Buffet สุขุมวิท 12 กรุงเทพมหานคร โครงการสุขุมวิทพลาซ่า หรือโคเรียนทาวน์ (Korea Town) ชั้น 1 ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน […]

By Siam U | IBBA . Inter-Program . กีฬา
DETAIL
Sep
27

THAIZONE CONVERSATION CORNER

THAIZONE CONVERSATION CORNER จัดโดยชมรม ISCSD International Student Community for Sustainable Development-Student Club กิจกรรมนักศึกษาไทยที่สมัครไว้ ซึ่งเป็นชมรมที่รวมหลากสัญชาติไว้ออกทริปสอนภาษา มีจับคู่บัดดี้ คนไทยกับต่างชาติ และได้ให้นักศึกษาไทยได้ฝึกฝนการใช้ภาษาที่เคยเรียนมา การเป็นผู้นำ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจ้า ใครสนใจเข้าร่วมชมรมและกิจกรรมสามารถอินบ๊อกมาสอบถามได้เลยน้ะ มาร่วมสนุกและเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมด้วยกัน จัดให้มีขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ที่อาคาร 19 ชั้น 4 เริ่มเวลา 16.00-17.30 น. https://www.facebook.com/ISCSDsiamuniversitystudentclub/ ยินดีที่ได้รู้จักทุกคน ค่ะ/ครับ 🙏 Yin-Dee-Tee-Dai-Roo-Juk-Took-Khon Kha/Krab Nice to know everyone Kha/Krab 😁 Welcome to “International Students Community for sustainability development” one of our target is to have an International […]

By Siam U | IBBA . Inter-Program . MBA
DETAIL