พิธีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๖ และวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พิธีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๖ และวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พิธีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๖ และวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มาเข้าร่วมกิจกรรมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) และขอเชิญร่วมกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 6 ก.ค.2562 เวลา 08.30 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้น ณ…

Posted by มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม on Saturday, July 6, 2019

 

วันเสาร์ที่ 13 ก.ค.2562 เวลา 08.45 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมพิธีแห่เทียนพรรษา เพื่อนำต้นเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยธรรม ไปถวาย ณ วัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กทม.โดยมีท่านอธิการบดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันเสาร์ที่ 13 ก.ค.2562 เวลา 08.45 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมพิธีแห่เทียนพรรษา…

Posted by มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม on Friday, July 12, 2019

งานแห่เทียนพรรษามหาวิทยาลับสยามที่วัดโคนอน​รับบุญสุขใจทุกคน

Posted by Premjit Thai on Friday, July 12, 2019

พิธีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๖ และวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Hits: 0

เบอร์โทรภายใน: 5334 อีเมล์: maruey@siam.edu