รณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ

รณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ

มหาวิทยาลัยสยาม รณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา, สโมสรนักศึกษา 61 และ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดการแสดงดนตรีเพื่อเป็นการสร้างความบรรเทิง และสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในยามเช้า และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ รณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความมีระเบียบเรียบร้อย และให้เกียรติสถาบัน

รณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ

Hits: 339