Author: Siam U

May
23

พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายหลักสูตร​พยาบาลศาสตรบัณฑิต​ ชั้นปี 2​ รุ่น23

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย หลักสูตร​พยาบาลศาสตรบัณฑิต​ ชั้นปี 2​ รุ่น23  ณ ห้องสัมนา อาคาร 12 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสยาม บรรยากาศ​พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายหลักสูตร​พยาบาลศาสตรบัณฑิต​ ชั้นปี 2​ รุ่นที่ 23 บรรยากาศ​พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายหลักสูตร​พยาบาลศาสตรบัณฑิต​ชั้นปี2​ รุ่น23 Posted by QA Nursing Siam U on Wednesday, May 22, 2019   พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย ผู้สำเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ 21 พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

DETAIL
May
22

สมัครเรียน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

📣📣คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร Food Industry Technology การันตี จบไปมีงานทำ 100% จบ ม.6 สายไหน แผนไหน ก็สมัครเรียนได้ รับจำนวนจำกัด เพียง 30 คน / ปีการศึกษาเท่านั้น 📍 ทุนการศึกษาแบบจุกๆ  เพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตที่ไม่ตกงานชัวร์ ทางมหาวิทยาลัยสยาม ขอมอบทุนการศึกษาแบบจุกๆ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคน 120,000 บาท !!! เพื่อสร้างโอกาส และความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับน้องๆ ทุกคน 📍 สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร  เรียนอะไร บ้าง? กระบวนการผลิต และแปรรูป อาหาร วิเคราะห์ และตรวจสอบ อาหาร ประกัน และควบคุมคุณภาพ อาหาร วางแผน และบริหาร การผลิต การสร้างนวัตกรรม อาหาร 📍 คุณสมบัติ ผู้สมัคร สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ  […]

DETAIL
May
21

น.ส.วนัชพร โลหะญาณจารี (แพรว) คณะนิติศาสตร์

🎉🎉  “เพชรสยามออนไลน์” โดย สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ ม.สยาม  ขอแนะนำเพื่อนคนเก่งอีก 1 คน จากคณะนิติศาสตร์ เป็นทั้งเด็กเรียน และนักกิจกรรม ไปทำความรู้จักกับเขากันเลย “สิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องเรียนกฎหมายให้ละเอียด” 👨‍🎓 ชื่อ : น.ส.วนัชพร โลหะญาณจารี (แพรว) ปัจจุบันเรียนอยู่ คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสยาม เกรดเฉลี่ย 3.53 💬 ผลงานที่ผ่านมา  หัวหน้าโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  โครงการ PDCA and Civics Development Project ปี2560  โครงการเยาวชนยุคใหม่รู้ทันกฎหมาย ปี2561  ผู้รับผิดชอบโครงการ Athletes of Law ปี 2559  ผู้รับผิดชอบบูธคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม งานสยามนิทัศน์ ปี2560-2561  ประธานชมรมกฎหมาย ปี2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ประธานชมรมแฟชั่น ปี2561 คณะนิติศาสตร์ […]

DETAIL
May
20

สมัครเรียน คณะศิลปศาสตร์ Liberal Arts

📣📣คณะศิลปศาสตร์ Liberal Arts ✌✌ ✌คณะศิลปศาสตร์ มุ่งผลิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน โดยนักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน จากอาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาโดยตรง สำหรับสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ในโรงแรม และองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวไม่ต่ำ 400 ชั่วโมง มีโอกาสเข้าร่วมโครงการศึกษาและฝึกงานในประเทศออสเตรียและประเทศอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และปฏิบัติงานได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้คณะยังมุ่งฝึกฝนให้นักศึกษามีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และมีทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ และเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม ✌หลักสูตรที่เปิดสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ✌อาชีพ  สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน โยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ อาทิเช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานในโรงแรม และ ภัตตาคาร พนักงานในบริษัทท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และ พนักงานจัดการประชุมนานาชาติ เป็นต้น #freedomforthefuture /  #เรียนอะไรๆก็ดีที่มอสยาม /  #บรรยากาศแบบนี้มีที่นี่ที่เดียว /  #Deksiamu62 /  […]

DETAIL
May
19

ประกาศผลการรับสมัคร สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 29 พ.ค. 2562

ประกาศผลการรับสมัคร สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 29 พ.ค. 2562   TCAS รอบ 4 Admission สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9-19 พ.ค. 2562 มหาวิทยาลัยสยาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับสมัครน้องๆ ม.6 สายวิทย์-คณิต เข้าศึกษาในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยในรอบถัดไป จะเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562  จำนวนรับ 20 คน  น้องๆ ที่สนใจ สามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้ ผ่านเว็บไซต์ของ   http://mytcas.com/ 📣📣คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประเภททุนผลงานดีเลิศ จำนวน 10 ทุน ประเภททุนผลงานดี จำนวน 10 ทุน **เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดทุนการศึกษา https://goo.gl/DPChy4 สมัครออนไลน์ […]

DETAIL
May
18

นศภ.บุณยานุช ประชาศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์

🎉🎉  “เพชรสยามออนไลน์” โดย สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ ม.สยาม  วันนี้จะมาแนะนำสาวสวย เรียนดี นักกิจกรรม จากคณะเภสัชศาสตร์ ไปทำความรู้จักกับเขากันเลยจ้า… “ฝันของเราอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม อยู่ที่ความพยายาม” 👨‍🎓 ชื่อ : นศภ.บุณยานุช ประชาศิลป์ (เจน) ปัจจุบันเรียนอยู่ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยสยาม เกรดเฉลี่ย 3.32 💬 ผลงานที่ผ่านมา ด้านกิจกรรม ผู้นำเชียร์ คณะเภสัชศาสตร์ งานเฟรชชี่ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้นำเชียร์ คณะเภสัชศาสตร์ งานหูกวางเกมส์ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้นำเชียร์ คณะเภสัชศาสตร์ งานสี่สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้นำเชียร์ คณะเภสัชศาสตร์ม.สยาม งานเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่27 ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้นำเชียร์ คณะเภสัชศาสตร์ งาน Pharmacy Gateway to AEC […]

DETAIL
May
15

7th ASEF Rectors’ Conference and Students’ Forum (ARC7) ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย

วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี และเลขานุการทั่วไป ของสมาคม The International Association of Universities (IAU), ASEAN University Network(AUN) และ European University Association (EUA) เข้าร่วมในการประชุมของอธิการบดี และนักเรียน ครั้งที่ 7  The 7th ASEF Rectors’ Conference and Student’s Forum (ARC7) in 2019 in Bucharest, Romania,  under the theme ‘Responsible Universities for Sustainable Development: Envisioning a better future’. (เน้นในหัวข้อ “การดำเนินการอุดมศึกษาเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มุมมองจากเอเชียและยุโรป “) […]

DETAIL
May
13

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

📣📣 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นนักวิเคราะห์ระบบ (System Analysts) นักโปรแกรมระบบ (System Programmers) นักโปรแกรมประยุกต์ (Application Developers) นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านสื่อประสม (Multimedia Developers) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Administrators) นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) และสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง สนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ✌คุณสมบัติ ผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ทุกสายการเรียน สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า   ✌แนวทางการประกอบอาชีพ จบวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์รวมทั้งโปรแกรมระบบโปรแกรมประยุกต์ และพัฒนาแอปพลิเคชั่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิศวกรซอฟต์แวร์ หรือวิศวกรเครือข่าย นักบริหารระบบ นักเทคโนโลยีทางการสื่อสารข้อมูล อาจารย์สอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครูคอมพิวเตอร์ นักวิจัยและพัฒนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมหรือสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นักบริหารระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ […]

DETAIL
May
11

เปิดรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. ในระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admissions)

📣📣 มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. ในระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admissions) http://mytcas.com/ 📌ประกาศผล วันที่ 29 พ.ค. 62 |  📌สัมภาษณ์ วันที่ 31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62  📣📣กำหนดการ เปิดรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. ในระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admissions) 📌รับสมัคร วันที่ 9-19 พ.ค. 62 เวลา 00.01 น. ถึง 23.59 น. ทาง http://mytcas.com/ 📌ชำระเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 19 พ.ค. 62 เวลา 23.00 น. 📌ประกาศผล วันที่ 29 พ.ค. […]

DETAIL
May
10

ความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences : CAS)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ได้ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences : CAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการเริ่มต้นสร้างศูนย์นวัตกรรมและเพิ่มความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมแห่งเอเชียให้เพิ่มขึ้น นำมาซึ่งความแข็งแกร่งของความร่วมมือด้านการวิจัย และสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีแห่งอนาคต ต่อไป ณ ห้อง The Millennium Room (19-1902) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงด้านการสอนและการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ. ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทุน UCAS) ไปศึกษาระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยสถาบันวิจัย 104 แห่ง สถาบันการศึกษา […]

DETAIL