ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น วิวัฒนาการเงินตราไทย Animation Contest 2019

ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น วิวัฒนาการเงินตราไทย Animation Contest 2019

ผลการประกวด ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น วิวัฒนาการเงินตราไทย Animation Contest 2019 พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพู โดยกรมธนารักษ์ ผลการประกวดจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน ในหัวข้อ  วิวัฒนาการเงินตราไทย  ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพู โดยกรมธนารักษ์ Coin Museum Treasury Department Thailand  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เเละรางวัลชมเชย ในการประกวด  เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสยาม

ผลการประกวดจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันในหัวข้อ ''วิวัฒนาการเงินตราไทย'' พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพู…

Posted by ภาควิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสยาม on Tuesday, September 10, 2019

 

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น วิวัฒนาการเงินตราไทย Animation Contest 2019

Hits: 27