จิตอาสา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 5 สิงหาคม 2561

จิตอาสา เข้าร่วมโครงการ “ไปรษณีย์ไทย.. เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” โดย สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3 ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารนักเรียนและผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถ.ราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

  • เวลา 14.00 น. ฟังเทศน์จากพระวัดสังฆกระจาย
  • เวลา 15.00 น. ชมมินิคอนเสิร์ต วง SCS วิทยาลัยศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยสยาม
  • เวลา 17.30 น. ร่วมงานเลี้ยงอาหาร เด็กๆ ครูและผู้ช่วย เข้าร่วมประมาณ 180 ท่าน

ไปรษณีย์ไทย-เพื่อแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง-01


แหล่งข้อมูล: 

เว็บไซต์มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย http://www.blind.or.th/
แฟนเพจ: https://www.facebook.com/pages/มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย/143290492545155
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม http://ba.siam.edu/


 

จิตอาสา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 5 สิงหาคม 2561