พิธีกตัญญู กตเวทิตาคุณ ระลึก 40 ปี ดร.ณรงค์ มงคลวนิช 15 สิงหาคม นี้

พิธีกตัญญู กตเวทิตาคุณ ระลึก 40 ปี ดร.ณรงค์ มงคลวนิช 15 สิงหาคม นี้

15สิงหาพิธีรำลึกณรงค์ มงคลวนิช-narong mongkhonvanitงานพิธีกตเวทิตาคุณ(วางมาลัย) ระลึกถึงท่าน อาจารย์ดร. ณรงค์ มงคลวนิช ประจำปี ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช #มหาวิทยาลัยสยาม

 

 

 

ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้สร้างสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนทางด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ โดยใช้ชื่อว่า”โรงเรียนช่างกลสยาม” และเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม” ในเวลาต่อมา


กำหนดการ

เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.

 • รับศีล/รับพร
 • ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๙ รูป

เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

 • บรรเลงดนตรีไทย
 • จุดธูป เทียน วางพวงมาลัย และกล่าวแสดงมุทิตาจิตระลึกถึงท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
 • เครือญาติวางพวงมาลา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วางพวงมาลัย และ พวงมาลา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวางพวงมาลัยและพวงมาลา
 • มหาวิทยาลัยสยามวางพวงมาลา

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

 • กลุ่มเครือญาติและสมาคมศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
 • การแสดงของนักศึกษา ๓ สถาบัน
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

หมายเหตุ :

 1. กรรมการสภาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติแต่งกายชุดสูทพิธีการหรือชุดสุภาพสีเข้ม
 2. จอดรถได้ที่สยามเทค (อยู่ก่อนถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)
 3. บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติทั้ง ๓ สถาบัน รับของที่ระลึกบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

พิธีวางพวงมาลา ระลึกถึง ดร.ณรงค์ มงคลวนิช เมื่อปี 2560

พิธีกตัญญู กตเวทิตาคุณ ระลึก 40 ปี ดร.ณรงค์ มงคลวนิช-narong mongkhonvanit