โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานเปิด โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-17.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 19  มหาวิทยาลัยสยาม

โพสที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562