พิธีหล่อเทียน และพิธีถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดโคนอน ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีหล่อเทียน และพิธีถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดโคนอน ประจำปี ๒๕๖๑

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยสยาม เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์วิมลมาส ตันติพงศ์อนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๑ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พิธีถวายต้นเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน  ณ วัดโคนอน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น.


ขอขอบคุณภาพจากแฟนเพจ

พิธีหล่อเทียนพรรษา