MOU ระหว่างโอสถสยาม กับ The New Atlantic Laboratories Co.,Ltd.

MOU ระหว่างโอสถสยาม กับ The New Atlantic Laboratories Co.,Ltd.

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และรศ.ดร.ภญ. เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม เข้าศึกษาเยี่ยมชมการดำเนินงาน และร่วมทำ MOU ระหว่าง โอสถสยาม มหาวิทยาลัยสยาม กับThe New Atlantic Laboratories Co.,Ltd. ทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสำเร็จในการขยายขอบเขตของความรู้ในการฝึกของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติก จำกัด บริษัทชั้นนำทางด้านการผลิตและจำหน่ายยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบัน ที่กำลังเติมโตมีการเร่งขยายโรงงานแห่งใหม่ เพื่อขยายกำลังการผลิตเป็นสองเท่าของโรงงานเดิม บนพื้นที่ 15 ไร่ บริเวณถนนบางนา-ตราด กม.34 จังหวัดสมุทรปราการ


แฟนเพจ :  เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เว็บไซต์ :  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

โอสถสยาม มหาวิทยาลัยสยาม กับThe New Atlantic Laboratories Co.,Ltd.

Hits: 53

Leave a Reply