มหาวิทยาลัยสยาม

38 ถนนเพชรเกษม

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทร.0-2867-8088, 0-2868-6000

แฟกซ์ 0-2457-3982, 0-2467-3174

E-mail : infosu@siam.edu

Hits: 3054