ซ้อมย่อย พิธีประทานปริญญาบัตร ๗-๘ ก.ค. ๒๕๖๑

ซ้อมย่อย พิธีประทานปริญญาบัตร ๗-๘ ก.ค. ๒๕๖๑

กำหนดจุดต่างๆ ใน พิธีประทานปริญญาบัตร

ขั้นตอนการฝึกซ้อมย่อยในพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสยาม


กำหนดการซ้อมย่อย พิธีประทานปริญญาบัตร

พิธีซ้อมย่อย ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก ๑๒) มหาวิทยาลัยสยาม ในวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สามารถจอดรถได้ที่ซีคอนบางแค มีรถตู้รับส่งฟรี

ที่จอดรถฟรี ซีคอน บางแค


สามารถจอดรถได้ที่วัดประดู่บางจาก (อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบางจาก)

 


ซ้อมย่อยพิธีประทานปริยญาบัตร7-8_1

แนะนำขั้นตอนการซ้อมรับปริญญา ในพิธีประทานปริญญาบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2457-0068 ต่อ 5208, 5209, 5136

พิธีประทานปริญญาบัตร