สำนักทรัพยากรบุคคล

•  ใบลาป่วย, ลากิจ, ลาคลอดบุตร ไทย-eng  .doc  •  .pdf
•  ใบประชุมสัมมนาอบรมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน  .doc  •  .pdf
•  ใบขออนุมัติเข้าร่วมประชุม-อบรม-สัมมนา  .doc  •  .pdf
•  Request Form Recommendation .doc  •  .pdf

NEWS & ACTIVITIES

ข่าวสาร และกิจกรรม

“Cardio Workout” ลดพุง ลดโรค ศูนย์กีฬา ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี 17:15-18:15 น.
สมัคร นายสิบตำรวจ-ข้าราชการ (รุ่น2) ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.- 10 ส.ค. 62
 ป.โท-เอก สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รายละเอียด

Hits: 653