พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารจากคณะต่างๆ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก ๑๒ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

 

พิธีไหว้ครู-ปีการศึกษา-2561-มหาวิทยาลัยสยาม


https://www.facebook.com/Samo.Siam/posts/2158269274247301

https://www.facebook.com/Samo.Siam/posts/2158280794246149

https://www.facebook.com/Samo.Siam/posts/2158285174245711

https://www.facebook.com/Samo.Siam/posts/2158302977577264

https://www.facebook.com/Samo.Siam/posts/2158376647569897

https://www.facebook.com/Samo.Siam/posts/2158342180906677

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2259211324107000&id=138059226222231

https://www.facebook.com/supathra.urwongse.1/posts/1849319098527202

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2273710302860910&id=1514627692102512

ภาพจากแฟนเพจ: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม

ภาพจากแฟนเพจ: สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

คณะบริหาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 

 

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.