TCAST 62 อบรมการจัดทำ Portfolio ของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

การอบรมการจัดทำ portfolio เพื่อยื่นสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1 การรับด้วย portfolio วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารไซเบอร์เวิร์ล ทาวเวอร์

[vc_row][vc_column][vc_column_text]รอบเช้า การอบรมการจัดทำ portfolio ของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ โดยมีวิทยาการ 4 ท่าน ดังนี้

  • อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญพันธุ์ เพชรช่วย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ
  • อาจารย์ ดร.รวิช ควรประเสริฐ
  • อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว

https://www.facebook.com/cuptthailand/videos/1013393135510906/

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”ข่าวที่เกี่ยวข้อง” style=”round_outline” color=”pink”]

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา Dek-D’s TCAS on Stage ไบเทคบางนา
เพจถ่ายทอดสดการอบรม โดย: ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย-ทปอ.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”ประกาศเลื่อนการสอบ GAT/PAT” style=”round_outline” color=”peacoc”]สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน : สทศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการสอบ GAT/PAT ได้ประกาศให้เลื่อนการสอบขึ้นมาเป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อไม่ให้ชนกับการเลือกตั้ง ทปอ. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้รับทราบ และจะช่วยประสานกับ สทศ. และกระทรวงศึกษาเพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างราบรื่น

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนและการสอบเร็วขึ้น 1 สัปดาห์ด้วย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, (2561, พฤศจิกายน 3). ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ. @cuptthailand [Facebook status update]. Retrieved from https://www.facebook.com/cuptthailand/posts/895859433944674

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

TCAST อบรมการจัดทำ Portfolio ของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

http://mytcas.com/
http://mytcas.com/

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.