เปิดรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. ในระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admissions)

?? มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. ในระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admissions) http://mytcas.com/

?ประกาศผล วันที่ 29 พ.ค. 62 |  ?สัมภาษณ์ วันที่ 31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62 

เปิดรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. ในระบบ TCAS รอบที่ (Admissions)

??กำหนดการ เปิดรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. ในระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admissions)

?รับสมัคร วันที่ 9-19 พ.ค. 62 เวลา 00.01 น. ถึง 23.59 น. ทาง http://mytcas.com/
?ชำระเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 19 พ.ค. 62 เวลา 23.00 น.
?ประกาศผล วันที่ 29 พ.ค. 62 
?สัมภาษณ์ วันที่ 31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62


?? เกณฑ์ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

TCAS-Admissionเปิดรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. ในระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admissions)

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.