กิจกรรมแนะแนวการศึกษา Dek-D’s TCAS on Stage ไบเทคบางนา

แม็ค ผู้เข้าประกวดเดือน จากวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง(SCA) และ ซาบิน่า ผู้เข้าประกวดดาวจากคณะศิลปศาสตร์ (รองชนะเลิศอันดับ1) ได้รับเกียรติให้เป็นพรีเซนเตอร์ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัยสยามในงาน Dek-D’s TCAS on Stage ตอนตะลุยโจทย์ โคตรแม่น ที่ไบเทคบางนา เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

Thai University Admission System หรือ TCAS

ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ ของนักเรียนชั้น ม.6 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยแบ่งเป็น

  1. โควต้า คือ การให้สิทธิ์กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผลงานโดดเด่น ในด้านต่างๆ เช่น กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ รวมถึงนักเรียนที่มีผลการเรียนดี สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกหรือสัมภาษณ์
  2. รับตรงทั่วไป หรือ รับตรงร่วมกัน รูปแบบนี้คือการที่มหาวิทยาลัยต่างๆเปิดรับสมัครเอง มีเกณฑ์การคัดเลือกเอง ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละโครงการที่เปิดค่ะ โดยอาจใช้เกรดร่วมกับคะแนนการสอบกลาง เช่น GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ หรืออาจจะมีการจัดสอบเอง
  3. แอดมิชชั่นกลาง จะให้เลือกคณะที่ต้องการ 4 ลำดับ โดยพิจารณาเรียงตามลำดับไป ติดได้เพียงลำดับเดียว การจะติดที่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าในปีที่สมัคร มีคนอื่นๆ เลือกคณะของมหาวิทยาลัยเดียวกันในลำดับนั้นๆ มากน้อยแค่ไหน

[bookshelf id=”1496133619″ btn_titles=”Titles” btn_icons=”Icons” item_width=”100%” item_height=”440″ products_box_margin_left=”30″ product_title_textcolor=”#ffffff” product_title_bgcolor=”#c33b4e” product_margin=”30″ product_show_title=”true” show_title_in_popup=”true” show_selected_title=”true” show_icons=”true” thumbs_effects=”true” buttons_margin=”20″ buttons_align=”center” slide_duration=”1000″ slide_easing=”easeOutQuart” arrow_duration=”800″ arrow_easing=”easeOutQuart” video_width=”480″ video_height=”350″ iframe_width=”480″ iframe_height=”320″ exclude_products=”” orderby=”date” order=”DESC” shelf_space=”medium” skin=”skin03″ categories=”allbochure-manual,manual-siamu,bochure-faculty” post_type=”bookshelf”]


ปรับพื้นฐานความเข้าใจแอดมิชชั่นก่อนจะไปสู่ TCAS. (2560). เข้าถึงได้จาก https://medium.com/@aomyiim/ปรับพื้นฐานความเข้าใจก่อนจะไปสู่-tcas-701afffb7478

กิจกรรมDek-D’s TCAS On Stage ตอน ติวตะลุยโจทย์ โคตรแม่น: https://www.facebook.com/events/1806665966095134/

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา Dek-D’s TCAS on Stage ไบเทคบางนา

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.