โครงการประกวดธุรกิจ Startup สสอท. ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “Startup Unlimited”

โครงการประกวดธุรกิจ Startup สสอท. ระดับอุมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หัวข้อ “Startup Unlimited” (รอบคัดเลือก) วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ประกวดธุรกิจ Startup Unlimited -สสอท.บริหารธุรกิจ
คณะกรรมการโครงการประกวดธุรกิจ Startup สสอท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หัวข้อ “Startup Unlimited” (รอบคัดเลือก) ภาพโดย สสอท.

โครงการประกวดธุรกิจ start up ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย (สสอท.) โดยเชิญชวนเหล่านักศึกษาไฟแรง จับกลุ่มฟอร์มทีมเข้าแข่งขันโครงการประกวดธุรกิจ start up ในหัวข้องาน “ธุรกิจ start up” พร้อมชิงรางวัลทุนการศึกษา  จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กำหนดการ โครงการประกวดธุรกิจ Startup จัดโดย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 1 จันทร์ อังคาร 2-3 กรกฎาคม 2561 อบรม Train the Trainers (สำหรับอาจารย์ผู้ควบคุม) ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ครั้งที่ 2 เสาร์ อาทิตย์ 8-9 กันยายน 2561 Booth camp (สำหรับนักศึกษาหัวกระทิเพื่อกระจายต่อ) ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์
ครั้งที่ 3 ศุกร์ 2 พฤศจิกายน 2561 รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยสยาม
ครั้งที่ 4 พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 ประกวด ธุรกิจ Startup ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ครั้งที่ 5 พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 รอบตัดเชือก การประกวดธุรกิจ Startup ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประกวดธุรกิจ Startup Unlimited-ผลการประกวด-รางวัล สสอท
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนเข้ารับรางวัลจากการประกวดธุรกิจ Startup สสอท. ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ “Startup Unlimited” จาก สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทีม Dog Dag คว้ารางวัล Excellent Award 
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทีม Gen Y Plus ได้รับรางวัล Good Award
ประกวดธุรกิจ Startup Unlimited -สสอท.บริหารธุรกิจ

Fanpage:  Startup สสอท

Fanpage: สสอท. บริหารธุรกิจ

 

โครงการประกวดธุรกิจ Startup สสอท. ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “Startup Unlimited”

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.