วันเปิดโลกกว้างทางการศึกษา I โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

สำนักรับสมัครนักศึกษา โดย อาจารย์เสาวนีย์ ประโลมรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดบูธ “วันเปิดโลกกว้างทางการศึกษา” นิทรรศการแนะแนวหลักสูตร การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ และเอกชน สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ม.3, 4, 6 และ5 พสพ. ณ หอประชุมเดอ มงฟอร์ต  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (St. Gabriel’s College) เขตดุสิต กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. โดย ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ดร.พรชัย มงคลวนิช อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

https://www.facebook.com/Admission.Center.Siam/posts/2595711633774060


โรงเรียนเซนต์คาเบรียล http://www.sg.ac.th/site/

แฟนเพจ: สำนักรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

 

วันเปิดโลกกว้างทางการศึกษา I โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.