วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และรศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ลงนามพิธี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อการใช้งานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล Big Data ที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศและข้อมูลอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาใช้ในการค้นหาและสร้างคุณค่า (Value) จากข้อมูลด้วยเทคโนโลยีด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) เช่น เหมืองกระบวนการ (ProcessMining) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับเพื่อเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น loT (Internet of Thing ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในการให้บริการด้านสุขภาพ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการดูแลสุขภาพ โดยมี รศ.นพ. เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ(รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช) รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์(ผู้ช่วยอธิการบดี) ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.) มหาวิทยาลัยสยาม อาจารย์ขวัญชัย กังเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยายานในการลงนามความร่วมมือ( MOU ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยสยาม ) ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

 

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยสยาม

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai