สธ.ร่วมมือ ม.สยาม และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานในภาคคลินิก

สธ.ร่วมมือ ม.สยาม และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานในภาคคลินิก โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559  นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลง กับดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม  เรื่องความร่วมมือในการเป็นหน่วยงานฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย เป็นหน่วยงานฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6 ของนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยสยาม

 

สธ-ร่วมมือ-ม-สยาม-ผลิตแพทย์

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยสยาม ในการผลิตแพทย์ เพื่อเพิ่มบุคลากร รองรับการขยายการให้บริการทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับระบบบริการและพัฒนาคุณภาพบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว คิวรอรักษาไม่นาน โดยให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานในภาคคลินิก สำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4–6 เริ่ม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559

 

สธ-ร่วมมือ-ม-สยาม-ผลิตแพทย์
สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยามในครั้งนี้ จะเริ่มรับนักศึกษาแพทย์เข้าฝึกปฏิบัติงานภาคคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี และมีโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายอีก 5 แห่งคือ โรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาลบางใหญ่ โรงพยาบาลบางบัวทอง โรงพยาบาลไทรน้อย และโรงพยาบาลปากเกร็ด รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

 

สธ-ร่วมมือ-ม-สยาม-ผลิตแพทย์

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ มีแพทย์ในสังกัดจำนวน 15,403 คน เฉลี่ยแพทย์ 1 คน ดูแลประชากร 4,155 คน เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ คือในพ.ศ. 2566 จะทำให้ภาพรวมสัดส่วนการดูแลของแพทย์ต่อประชาชนดีขึ้น ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1,500 คน

 

สธ-ร่วมมือ-ม-สยาม-ผลิตแพทย์

 

ความร่วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้การผลิตแพทย์ สามารถเติมเต็มระบบบริการสุขภาพของไทย นำไปสู่ความเสมอภาคการบริการทางสังคม โดยขณะนี้มีคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย 15 แห่งเข้าร่วมการผลิต โดยการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนนั้น มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือจะจัดการเรียนการสอนชั้นปีที่ 1-3 ส่วนชั้นปีที่ 4-6 จะเรียนที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี 37 แห่ง

ภาพและข่าวโดย:

  • สำนักสารนิเทศ  กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ; กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการพัฒนา  20 พ.ค. 2559

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

สธ.ร่วมมือ ม.สยาม และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานในภาคคลินิก

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.