สยามสืบสาน ประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๒

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ผู้รับผิดชอบหลักการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงส่งเสริม สืบสาน ศิปลวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “สยามสืบสาน ประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์” ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๑๕๖๒ ณ ห้องสัมมนาชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒

รายละเอียด

เวลา ๐๙.๔๕ น.  – คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมกันบริเวณพิธี
เวลา ๑๐.๐๐ น.  – อธิการบดีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
 – อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / รับศีล / พระสงค์เจริญพระพุทธมนต์
 – ถวายข้าวพระพุทธ/กล่าวถวายสังฆทาน
เวลา ๑๐.๔๐ น.  – ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
 – พิธีบังสุกุลบูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ / พระสงฆ์สวดบังสุกุล
 – ท่านเจ้าคุณพระสุธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดโคนอน ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องใน “วันสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ไทย”
 – กรวดน้ำ-รับพร
 – ท่านเจ้าคุณพระสุธรรมภาณี ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
 – อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ/สรงน้ำพระสงฆ์
เวลา ๑๑.๓๐ น.  – รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
เวลา ๑๒.๐๐ น.  – ถ่ายภาพที่ระลึก/เสร็จพิธี

 

สยามสืบสาน ประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๒ 3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2343776029211964&id=100007387696858

 

 

 

มสยาม-สงกรานต์

 

สยามสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๑

สยามสืบสาน ประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.