โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร ประจำปี 2561-2562

วันที่ 19 ก.ค. 2562 จิตอาสามหาวิทยาลัยสยาม เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จัดกิจกรรม โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร ประจำปี 2561-2562  ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

 

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลสมุทรสงคราม เกิดขึ้นมาจาก ความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน ในพื้นที่ ที่ได้ช่วยกันทำแนวไม้ไผ่ตามชายฝั่งทะเล เพื่อช่วยชะลอความแรง และสลายคลื่นที่ซัดเข้ามาทำลายพื้นดิน บริเวณชายฝั่ง ทำให้ผืนดินถูกกลืนหายลงไปกับน้ำทะเล เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำไม้ไผ่ มาปักเป็นแนวยาว ยื่นลงไปในทะเล  และยังส่งผมทางอ้อม ทำให้เกิดมีแผ่นดินค่อยๆ เพิ่มขึ้นมาได้อีกด้วย ในอนาคตกิจกรรมเหล่านี้ จะส่งผลให้ระบบนิเวศน์ดีขึ้น ช่วยให้สัตว์ที่อาศัยและหากินตามพื้นผิวหน้าดิน หรือดำรงชีวิตอยู่บริเวณพื้นท้องน้ำ รวมทั้งสัตว์น้ำต่างๆ ในบริเวณนั้นสามารถใช้เป็นที่อยู่ที่กิน และมีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ได้ตลอดทั้งปี

 

 

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ห้องสมุดการเรียนรู้

Posted by Wisut Pairoh on Friday, July 19, 2019

นอกจากกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน(ต้นโกงกาง) ก็ยังมีการเข้าฐานกิจกรรมด้านความรู้ทางภูมิศาสตร์ กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ กิจกรรมทาสี แบ่งเป็น 3 ส่วนงาน 1) ทาสีบริเวณหน้าห้องน้ำ 2) ซ่อมแซมปรับเปลี่ยนโครงสร้างบอร์ดและทาสีบริเวณบอร์ด 3) ปรับโครงสร้าง เทปูน ฉาบฐานเสาและทาสีบริเวณแท่นวางรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก กิจกรรมเก็บขยะชายฝั่ง ซ่อมแซมทางเดินไม้ และเทปูนก่อเสาหินระหว่างทางเดิน และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม เพิ่อนำไปปรับปรุงใช้ในกิจกรรมครั้งต่อไป


โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร ประจำปี 2561-2562

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai