ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3/2561)

มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับสภากาชาดไทย
บริจาคโลหิต ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3/2561)
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561
เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคาร 19 ชั้น 1

มหาวิทยาลัยสยาม-บริจาคเลือดนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต “เพื่อปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง Hall of Fame อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม นักศึกษากองทุนฯ สะสมชั่วโมงจิตอาสาไว้เป็นหลักฐานยื่น ปีการศึกษา 2562 ได้


สำหรับการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทยครั้งที่ 4 จะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
นักศึกษากองทุนที่เข้าร่วมบริจาค รับชั่วโมงจิตอาสา 10 ชั่วโมง
ติดต่อ สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

 

ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3/2561)

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.