จิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็กผู้พิการทางสายตา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ 2562

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 กิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็กผู้พิการทางสายตา โครงการ “ไปรษณีย์ไทย… เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3 ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม และบริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถ.ราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ

จิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็กผู้พิการทางสายตา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯจิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็กผู้พิการทางสายตา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

ภาพกิจกรรมและข่าว จากเพจ: สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

จิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็กผู้พิการทางสายตา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.