ความร่วมมือเรื่องการศึกษานานาชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ กับสถาบันเทคโนโลยีเอเชีย (AIT)

คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีเอเชีย (AIT) ในความร่วมมือเรื่องการศึกษานานาชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2018.

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)มหาวิทยาลัยสยามมีการทำ MOU ได้ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เพื่อร่วมกันจัดการศึกษานานาชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (Asian Institute of Technology) ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 5 ปี โดยมีผู้ร่วมลงนามคือ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกูลชัย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ศ.ดร.นิชิน กุมาร รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2560 จัดขึ้นที่ Teleconferenace Room in AIT Library สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การลงนามในสัญญาความร่วมมือดังกล่าว ทั้ง 2 สถาบันจะกำหนดเกณฑ์ในการรับนักศึกษาใหม่ และเปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมกัน โดยได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาจากหลายประเทศในเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก ส่วนการจัดการเรียนการสอนได้กำหนดให้มีขึ้นในทั้ง 2 สถาบัน การดำเนินงานร่วมกันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0

 

 


https://www.facebook.com/AITasia/

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์

ความร่วมมือเรื่องการศึกษานานาชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ กับสถาบันเทคโนโลยีเอเชีย (AIT)

 

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai