จิรกิตติ์ เหมหิรัญ (กัส) ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ นายกสโมสรนักศึกษา

??“เพชรสยามออนไลน์”โดย สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ ม.สยาม  

สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความสนใจในการศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา วันนี้ทางสำนักรับสมัครนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยสยาม จัดทำคอลัมน์เพชรสยามออนไลน์ เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของรุ่นพี่ ที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยสยาม ให้น้องๆได้รู้จักกัน และในเดือนหน้า ก็จะเปิดเทอมกันแล้ว น้องๆ คนไหนยังไม่มีที่เรียน ก็สามารถมาสมัครเรียนกันได้ และในวันนี้เรามีพี่คนเก่งมาแนะนำ อีกเช่นเคย เขาคือรุ่นพี่ที่ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คนล่าสุด ของมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2562

“พี่จะให้คำปรึกษาได้ทุกคน ขอให้น้องเปิดใจกับการเข้าหาเพื่อนใหม่ และประสบการณ์ที่มีค่าของการเรียนมหาวิทยาลัย”

จิรกิตติ์ เหมหิรัญ (กัส)+นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

?‍? ชื่อ :  นายจิรกิตติ์ เหมหิรัญ (กัส)

ปัจจุบันเรียนอยู่: คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่3 เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน 3.21


? เหตุผล ที่มาเรียนที่ทำให้มาเรียนที่ ม.สยาม . . ..?  

: มีสาขาที่ผมต้องการเรียนโดยตรง รวมทั้งมีอาจารย์คุณภาพระดับประเทศในการให้ความรู้นำมาประกอบอาชีพในอนาคต

 

? เหตุผลที่เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการท่องเที่ยว ?  

: เพราะผมมีใจรักในการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ รวมทั้งได้ไปประชุมในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ทำให้ได้พบปะผู้คนในสถานที่นั้นๆ ได้รับความรู้ต่างๆ ทำให้เราสามารถเผื่อแผ่คนรอบข้างได้ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผม เลือกเรียนการท่องเที่ยว ในคณะศิลปศาสตร์ครับ

 

❣️ ความรู้สึกและความประทับใจหลังจากที่ได้มาเรียนที่นี่ คือ . ..?  

 : ระบบการดูแล สานสัมพันธ์พี่-น้อง ทั้งเรื่องกิจกรรม รวมถึงเรื่องเรียนอีกด้วย (ระบบรับน้องตั้งแต่มาเรียน จนถึงปัจจุบัน ที่มีรุ่นพี่คอยดูแลสั่งสอนผม ถือเป็นจุดแข็งหลักของความประทับใจที่มาเรียนที่นี่ครับ)

 

?‍? วิชาที่ชอบ . . .?  

: วิชาศิลปะในประเทศไทย เพราะอาจารย์หม่อมสามารถพาไปสถานที่จริง รวมทั้งความรู้ที่ได้รับ สามารถนำมาพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพไกด์นำเที่ยวได้ดี

 

??‍⚖️ อาจารย์ที่ชื่นชอบ . . .?  

: อาจารย์หม่อมครับ ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ท่านสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี และประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน รวมทั้งพาไปสถานที่จริง ที่บุคคลภายนอกเข้าไม่ค่อยได้ท่านสามารถพาไปได้ รวมทั้งท่านเป็นอาจารย์ของผู้นำประเทศหลายท่าน ทำให้เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นศิษย์ท่านครับ

 

✌? รางวัล และผลงาน….  

รางวัลที่ได้รับตั้งแต่เรียนปี1 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และเข็มตราเยาวชนพระราชทาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • รางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ประธานสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2560-2562
  • ประธานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2562
  • นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

กิจกรรมที่เข้าร่วม

  • โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพประจำโครงการ
  • งานเวทีสิทธิเด็กครั้งที่ 28 เป็นผู้ร่วมร่างกฎหมาย พรบ.เด็กและเยาวชนฉบับ2560 ณ รัฐสภา
  • หูกวางเกมส์ ปีการศึกษา2560 เป็นประธานสีเขียว  มี 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์
  • หูกวางเกมส์ ปีการศึกษา2560 เป็นเลขานุการสีเขียว มี 3 คณะ คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์

 

?‍? ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนแบบเราบ้าง ต้องเตรียมตัวยังไง?  

: เพียงน้องๆมาสมัครเรียนที่ม.สยาม พอถึงวันปฐมนิเทศ น้องๆจะมีพี่ๆดูแลสม่ำเสมอ รวมทั้งกิจกรรม และเรื่องเรียนอีกด้วย ไม่ว่าจะคณะใด น้องๆที่เข้ามาเรียนที่ม.สยาม พี่จะให้คำปรึกษาได้ทุกคน ขอให้น้องเปิดใจกับการเข้าหาเพื่อนใหม่ และประสบการณ์ที่มีค่าของการเรียนมหาวิทยาลัย


กรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม2562

   สำหรับน้องๆ คนไหน ที่สนใจ   ศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ล่ะก็ เราเปิดสอนด้วยกัน 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ , สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ และ สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร สมัครเรียน สามารถเดินทางมาติดต่อได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 ชั้น 1 เปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. คลิกโทร:  02-8678088, 02-8686000


    เพชรสยามออนไลน์ คนล่าสุด    

จิรกิตติ์ เหมหิรัญ (กัส) นายกสโมสรนักศึกษา ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.