Min Myo Thet Tun หลักสูตรนานาชาติ-International Business Administration

??“เพชรสยามออนไลน์”โดย สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ ม.สยาม  

สำหรับใครที่ชื่นชอบและรักในการเรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ และอยากคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติ และอยากทำงานได้ทั้งบริษัทในไทย และบริษัทข้ามชาติ ก็คณะนี้เลย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสยาม และรุ่นพี่คนเก่งที่จะขอแนะนำให้น้องๆ ได้รู้จักนั้น มาจากกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศเพื่อนบ้านติดกัน นั่นก็คือ ประเทศเมียร์มาร์ สามารถพูดได้ 3 ภาษา ภาษาพม่า, ภาษาอังกฤษ,  และ ภาษาไทย ได้เป็นอย่างดี แต่ที่น่าสนใจก็คือ เขามีความรักในประเทศไทย จึงคิดที่อยากมาศึกษาต่อในประเทศไทย และที่มหาวิทยาลัยสยามแห่งนี้ เอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับเขากันเลย…

“If you don’t know, the thing you have to do is not get scared but to LEARN”
ถ้าคุณไม่รู้ สิ่งหนึ่งที่ต้องทำอย่ากลัวที่จะเรียนรู้

Min Myo Thet Tun @Jason หลักสูตรนานาชาติ-International Business Administration

 

?‍? Name: Min Myo Thet Tun @Jason
Education: BEHS Khaya Atwin, Hpa An, Myanmar
3rd-year student of International Business Administration
Cumulative GPA: 3.40


? Experience:

 •  Member of Student Council 2018
 •  Volunteer at admission center Siam University
 •  Organized Myanmar water festival @Siam University
 •  Freelance Thai – Burmese interpreter

 ประสบการณ์ :

 •  กรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2018
 •  นักศึกษาอาสาสมัครมหาวิทยาลัยสยาม แนะแนวให้กับนักเรียน โดยร่วมกับ สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยสยาม
 •  ได้เข้าร่วมจัดงานสงกรานต์พม่า ที่มหาวิทยาลัยสยาม
 •  เป็นล่ามภาษอิสระ (ไทย-พม่า)
 •  ได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2019 ในงานไหว้ครู 2019

Why did I choose to study at Siam University?

 • Because of the international experience I could gain here. And I believed I can get more chance, experience and knowledge in this University. I really happy to meet with wonderful teachers and friends from different countries. I‘m really like location of Siam University because of very easy to travel to the downtown by sky train.

เหตุผลที่เลือกมาเรียนที่ม.สยาม ?

 • เพราะว่า ผมสามารถได้รับประสบการณ์จากการเรียนต่างประเทศเพิ่มขึ้น จากที่มหาวิทยาลัยสยามแห่งนี้ และผมเชื่อว่าผมสามารถได้รับโอกาส ประสบการณ์ และความรู้เพิ่มขึ้น จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผมมีความสุขมากๆที่ได้พบอาจารย์ และเพื่อนๆที่ดี จากหลากหลายประเทศ ผมชอบสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสยาม เพราะว่าเดินทางสะดวกโดยทางรถไฟฟ้า

❣️  Why did you choose to study International Business Administration?

 • I would love to do something like in accounting or marketing field after I graduate. So, it’s my planning to work international companies. Studying international business will allow me to see how globalization has brought about an increasing connectedness of businesses, markets, people and information across countries. Moreover, studying international business, I could extend my knowledge about international cultures and societies and be challenged to approach issues from different perspectives.

เหตุผลที่เลือกเรียนวิทยาลัยนานาชาติ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ?

 • ผมอยากจะได้ทำบางอย่างเกี่ยวกับทางด้านบัญชี หรือการตลาดหลังจากเรียนจบ ดังนั้นผมคิดว่าจะทำงากับบริษัทต่างชาติ ซึ่งการเรียนสาขาธุรกิจระหว่างประเทศนั้น จะทำให้ผมได้เห็นโลกได้กว้างขึ้น และนำไปสู่การเพิ่มเครือข่ายทางด้านธุรกิจ การตลาด ผู้คน และข้อมูลของระหว่างประเทศต่างๆ และนอกจากนี้ การเรียนธุรกิจระหว่างประเทศ ผมสามารถขยายความรู้ เกี่ยวกับทางวัฒนธรรม และสังคมที่หลากหลาย สามารถที่จะกระตุ้นให้เข้าถึง และแก้ปัญหาที่ท้าทาย จากมุมมองที่หลากหลาย แตกต่างกัน

✌?  What do you impress about Siam University?

 • The thing I impressed about Siam University is the teachers are very kind and always give chance for us to express the opinions and discuss in class. In class, we always have to work with team from different background of students. The teachers would like to let us to get different experience from each other that why they decided to have group work from different backgrounds. So we can come out for the best solution. I really loved atmosphere here, especially in Bangkok. Siam University always organized the seminar and invited guest speakers who’s already success in business field or worked at global organization. Like the last time ,Siam University used to organize Siam Business Forum and invited a guest speaker Former Director-General, World Trade Organization (WTO) Dr Suphachai Panitchpakdi for students to gain knowledge and inspiration. And I would like to thanks to the President of Siam University for organized such a great seminar. I think I have chosen the right University to study for my future career.

ประทับใจอะไรหลังจากที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ ?

 • สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสยาม คือ คณะอาจารย์ใจดี และคอยให้โอกาสพวกเราที่จะแสดงความคิดเห็น และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน ในชั้นเรียนพวกเราจะต้องมีการทำงานเป็นทีม โดยที่ทุกคนมาจากหลากหลายประเทศ คณะอาจารย์ต้องการที่จะให้พวกเราได้รับประสบการณ์แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ดังนั้นพวกเราจึงสามารถได้พบวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ผมชื่นชอบบรรยากาศของประเทศไทย โดยเฉพาะ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสยามนั้นได้มีการจัดงานสัมมนาและเชิญวิทยากรที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจ หรือทำงานกับองค์กรระดับโลก เช่นในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้มีการจัดการอภิปรายทางด้านธุรกิจและได้เชิญท่านวิทยากร ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) ได้มาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา และผมอยากจะขอขอบคุณท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช ที่ได้จัดงานสัมมนาที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ ผมคิดว่าผมเลือกถูกแล้วที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยสยามแห่งนี้ เพื่ออาชีพและอนาคตที่ดีของผม

?‍?  Which subject do you like the most and why?

 • I have two subjects that I loved the most is accounting because it’s already my favorite subject and I also loved to learn and loved to do it. Another one is Psychology In Daily Life because teacher is very well teaching and can really apply to my daily life.

วิชาที่ชอบ ?

 • ผมมี 2 วิชาที่ผมชื่อชอบ ที่ชื่นชอบมากที่สุดอันดับแรก คือ วิชาบัญชี เพราะว่าเป็นวิชาโปรดอยู่แล้ว และ ยังชอบที่จะเรียนและทำโจทย์วิชานี้ และอีกหนึ่งวิชา คือวิชาจิตวิยาในชีวิตประจำวัน เพราะว่า อาจารย์สอนดีมาก และยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

??‍⚖️ Which lecturer do you like the most and why?

 • This is a tough question for me (hahaha)… Every of teachers is special to me because they commitment and dedication to student learning. Thank you for your commitment and passion for students to gain the knowledge and can really useful to our future life and career.

อาจารย์ที่ชอบ?

 • เป็นคำถามที่ยากสำหรับผม 555 อาจารย์ทุกท่านนั้นพิเศษสำหรับผมทุกท่าน พวกเขามีความดูแลเอาใจใส่ และทุ่มเทในการสอนให้กับนักศึกษาทุกคน ขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ดูแลเอาใจใส่ และเพิ่มความรู้ที่มีประโยชน์ให้กับนักศึกษาเพื่ออาชีพและอนาคตข้างหน้าต่อไป

Min Myo Thet Tun @Jason หลักสูตรนานาชาติ-International Business Administration?‍? What is your advice to those wanna join international college at Siam University?

 • I think it’s not difficult to studying in International College, which every subjects are in English. In my opinion, it’s easier than studying in (e.g)Thai program because it easy to find information when we writing report or presentation. But the most important thing is to attentive on your study whichever faculty you are study in.

ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนแบบเราบ้าง ต้องเตรียมตัวยังไง ?

 • ผมคิดว่ามันไม่ยากที่จะเรียนวิทยาลัยนานาชาติ ที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา ในความคิดเห็นของผม มันง่ายกว่า วิชาที่เป็นภาษาไทย เพราะว่า มันง่ายที่จะหาข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อพวกเราต้องการจะเขียนรายงาน หรือจะทำงานนำเสนอต่างๆ เพราะบทความภาาาอังกฤษสามารถค้นคว้าได้มากกว่าบทความที่เป็นภาษาไทย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การใส่ใจในการเรียน ไม่ว่าจะเรียนในคณะไหนก็ตาม

 

น้องๆคนไหนที่สนใจและชื่นชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ และอยากมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ สามารถมาสมัครเรียนในวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งเปิดด้วยกัน 2 หลักสูตร คือ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และ สาขาบริการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
สามารถมาสมัครได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 1 ทุกวัน เวลา 8.30-16.30 น. (เด็กไทยที่สมัครในคณะนี้ เรามีทุนการศึกษามอบให้กับน้องๆอีกด้วยมาสมัครกันนะ) สามารถเดินทางมาติดต่อได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 ชั้น 1 เปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. คลิกโทร:  02-8678088, 02-8686000

 


   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง    

 


    เพชรสยามออนไลน์ คนล่าสุด    

Min Myo Thet Tun @Jason หลักสูตรนานาชาติ-International Business Administration

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.