ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ดร.พรชัย มงคลวนิช มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมอบรางวัล คนดีเรียนเด่น, คนดีกิจกรรมเด่น, ศิษย์เก่าดีเด่น, และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ในงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2561 ในงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS) ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS) ณ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นที่ 18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น วันที่ 12 ธันวาคม 2561

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

1.นายอนันต์ ฮางลี (เจ้าของบริษัททัวส์)

รางวัลคนดีเรียนเด่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเ

น.ส.อรวรา เย็นพันธุ์ (GPA 3.95)
น.ส.นิชา แก้วมี (GPA 3.95)
น.ส.เจนจิรา หาญบูรณะพงศ์ (GPA 3.95)
น.ส.กนกรัตน์ จันทรวลัยวงศ์ (GPA 3.92)

รางวัลคนดีกิจกรรมเด่น

น.ส.เฉลิมขวัญ พรจันสกุล (GPA 3.87)
นายธนกฤต เจริญสุขเกษม (GPA 3.43)

ประกาศนียบัตรผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ

นายชัยสัณฑ์ นิธิมงคลทรัพย์
นายวรศักดิ์ สกุนี
นายภัทร สัมฤทธิ์ศรีงาม
น.ส.มะลิวัลย์ แซ่ย่าง
น.ส.สุธาสินี บัวทอง
น.ส.อรดา ห่วงทรัพย์


แฟนเพจ: ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

รายละเอียดการสมัครทดสอบมาตรฐาน: ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง: การแข่งขันทำอาหาร “International Fusion Food Contest ” ครั้งที่ ๒

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.