ดร.พรชัย มงคลวนิช มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมอบรางวัล คนดีเรียนเด่น, คนดีกิจกรรมเด่น, ศิษย์เก่าดีเด่น, และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ในงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2561 ในงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS) ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS) ณ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นที่ 18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น วันที่ 12 ธันวาคม 2561

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

1.นายอนันต์ ฮางลี (เจ้าของบริษัททัวส์)

รางวัลคนดีเรียนเด่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเ

น.ส.อรวรา เย็นพันธุ์ (GPA 3.95)
น.ส.นิชา แก้วมี (GPA 3.95)
น.ส.เจนจิรา หาญบูรณะพงศ์ (GPA 3.95)
น.ส.กนกรัตน์ จันทรวลัยวงศ์ (GPA 3.92)

รางวัลคนดีกิจกรรมเด่น

น.ส.เฉลิมขวัญ พรจันสกุล (GPA 3.87)
นายธนกฤต เจริญสุขเกษม (GPA 3.43)

ประกาศนียบัตรผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ

นายชัยสัณฑ์ นิธิมงคลทรัพย์
นายวรศักดิ์ สกุนี
นายภัทร สัมฤทธิ์ศรีงาม
น.ส.มะลิวัลย์ แซ่ย่าง
น.ส.สุธาสินี บัวทอง
น.ส.อรดา ห่วงทรัพย์


แฟนเพจ: ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

รายละเอียดการสมัครทดสอบมาตรฐาน: ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง: การแข่งขันทำอาหาร “International Fusion Food Contest ” ครั้งที่ ๒

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School 

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai