MBA-Siam UniversitySiam Business Forum ครั้งที่ 1 ฟังวิทยากรมืออาชีพ คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ ในหัวข้อ เศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอล “ทางเลือก ทางรอด และโอกาส” วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 14.30 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai