2 พฤษภาคม 2561  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ The Seminar แลกรุ่นรุ่นแรก ณ เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์  The Circle Ratchapruk   และได้กล่าวชื่นชมถึงความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับสังคมของเหล่านักศึกษา สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานทุกชิ้นที่ออกแบบสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง สร้างความภาคภูมิใจกับงานของตัวเองทำให้กระตุ้นการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษา โดยผลงานทั้งหมดเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิทรรศการ The Seminar แลกรุ่นรุ่นแรก ณ เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์-สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Thermoforming สำหรับคนตาบอดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ประจำฤดูในประเทศไทย ผลงานนี้ทางโรงเรียนสอนคนตาบอด มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ให้ความกรุณาช่วยเหลือนักศึกษาและอีกทั้งได้นำเป็นต้นแบบเพื่อนำไปใช้จริงในการเรียนการสอนให้กับคนตาบอด

นิทรรศการ The Seminar แลกรุ่นรุ่นแรก ณ เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์-สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการออกแบบหนังสือ popup เรื่อง I Sea You เพื่อตระหนักถึงการอนุรักษ์เต่าทะเล

นิทรรศการ The Seminar แลกรุ่นรุ่นแรก ณ เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์-สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

ผลงานการออกแบบการ์ดเกมเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 5 และ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดโครงงาน สสอท. มาแล้ว

นิทรรศการ The Seminar แลกรุ่นรุ่นแรก ณ เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์-สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการออกแบบอัตลักษณ์ร้านก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกเพื่อส่งเสริมการขาย

นิทรรศการ The Seminar แลกรุ่นรุ่นแรก ณ เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการออกแบบเว็บไซต์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโรคซึมเศร้าในรูปแบบพาราแร็กซ์

 

The Seminar แลกรุ่นรุ่นแรก ณ เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์

ผลงานอินโฟกราฟิค เรื่อง รู้เท่าทันการใช้สื่อออนไลน์ ผลงานนี้ได้ส่งประกวดในการประกวดโครงงาน สสอท.ครั้งที่ 1 ที่เพิ่งจัดในที่มหาวิทยาลัยของเราค่ะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

The Seminar แลกรุ่นรุ่นแรก ณ เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai