อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม รับโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

มหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม รับโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

ในงานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด วันที่ 25 มิ.ย. 62 ตัวแทนทีมงานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เข้ารับโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในงานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เนื่องมาจากวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” พร้อมมอบรางวัลแก่หน่วยงานและชุมชนดีเด่นด้านการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา

 

ร่วมแสดงพลังเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กับสำนักงานเขตภาษีเจริญถึงศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค โดยมีผู้บริหารเขตภาษีเจริญ, เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลภาษีเจริญ, ผู้แทนจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9, กศน. เขตภาษีเจริญ, ปปส.กทม., สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3, โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม, วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี, มหาวิทยาลัยสยาม, กองทุนแม่ของแผ่นดิน เขตภาษีเจริญ, สมาชิก อปพร. และสมาชิกอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

การดำเนินงานจิตอาสาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดจำนวน 11,173 คน อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 34 แห่ง ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงจัดกิจกรรมการเพื่อให้ชุมชน สถาบันการศึกษาส่งประกวดผลการดำเนินงานชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด เผยแพร่ผลงานและแสดงศักยภาพของตนเองในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปัญหายาเสพติด

เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับที่สูงมาก และได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562 มีวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นภัยจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกันและมาตรการลดผู้ค้าและผู้เสพ และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดบรรลุผลตามพันธกรณีและวิสัยทัศน์อาเซียนภายในปี 2562”


ภาพและข่าวจาก:

โพสที่เกี่ยวข้อง:

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม รับโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.