กิจกรรมพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยสยามเป็นหนึ่งในผู้นำความยั่งยืน เราคิดจริง ทำจริงเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและต่อโลก

จากจุดเริ่มตัน ที่ไม่มีจุดจบ

ทุกกิจกรรม เราทำเพื่อปรับปรุง ฟื้นฟู จากบ้านสู่ชุมชน จากชุมชนสู่เมือง และจากเมืองไปสู่โลกของเราทุกคน

sustainability-poster
โครงการรักษ์โลก

มหาวิทยาลัยสยาม มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยสีเขียว ของประเทศไทย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดคาร์บอน ลดเลิกและนำกลับพลาสติกมาหมุนเวียนใช้อีกครั้ง

children-day-siamuniversity
การช่วยเหลือสังคม

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนและเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่(อย่างใกล้ชิด) เพื่อช่วยกันปรับปรุงสภาพแวดล้อม พร้อมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน

Beautiful-environment-in-the-alley
การพัฒนาท้องถิ่น

ทำอย่างไรให้โลกน่าอยู่

นอกเหนือจากความปรารถนาที่จะร่วมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมรอบๆมหาวิทยาลัยให้สะอาดสะอ้านและสวยงามอยู่เสมอแล้ว เรายังช่วยผลักดันและสนับสนุนแนวทางใหม่ๆในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อลดปัญหาขยะและทำให้ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น

si-pradu-pure-community-volunteer
กิจกรรมจิตอาสา

ปลูกสำนึกความเป็นจิตอาสา

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้แก่นักศึกษา ผ่านกิจกรรมจิตอาสาเป็นระยะๆ โดยมุ่งหวังให้นำทักษะและประสบการณ์ที่ได้นั้น กลับไปพัฒนาบ้านเกิดและชุมชนที่แต่ละคนอยู่อาศัยด้วย

SiamU-egat-csr-camp
การปลูกป่า(ลดโลกร้อน)

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยยังมีส่วนร่วมกับการช่วยบูรณะผืนป่าทางภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งในการปลูกต้นกล้าใหม่และอนุรักษ์ป่าไม้ที่เหลืออยู่ในพื้นที่เหล่านั้น

phasi-charoen-district-cleaning
ร่วมแรงร่วมใจ

ร่วมดูแลรักษาชุมชน

นักศึกษาของเรา(มหาวิทยาลัย) ได้ออกไปสนับสนุนภารกิจของชุมชนอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดถนนหนทาง สะพาน ลำน้ำคูคลอง ฯลฯ